1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Mellunkylä

Mellunkylänpuro muuttui kuravelliksi

Maarakentaminen on saostanut Helsingin Mellunkylän taimenpuron latvavedet kuravelliksi. Vesalan puiston pengertyömaan haitta kalastolle arvioidaan kuitenkin väliaikaiseksi.

Puistorakentamisen yhteydessä veteen pääsee runsaasti kiintoaineita, mutta sen ei uskota aiheuttava samanlaisia kalakuolemia, kuin vuonna 2009. Silloin Mellunkylänpuron luontaisesti lisääntynyt taimenkanta tuhoutui lähes täysin.

Evira tutki silloin tarkoin tapauksen, mutta kalakuolemien aiheuttajaa ei löydetty. Ari Virtanen Virtavesien hoitoyhdistyksestä kertoo, että kalat tukehtuivat kiintoaineeseen.

- Silloinkaan meidän tietoomme ei tullut mitään ylävirrassa ollutta rakennustyömaata, mikä olisi voinut aiheuttaa tällaisen tuhon ja vesinäytteistä ei löytynyt mitään erikoista.

Virtasen mukaan Mellunkylänpurolla on tehty aikaisemminkin uomaan liittyviä kaivauksia, mutta niiden jäljiltä ei ole voitu koskaan suoraan näyttää, että ne olisivat aiheuttaneet kalakuolemia.

Siirtoistutuksia kannan vahvistamiseksi

Vesistöön tehtiin viimeksi tämän vuoden toukokuussa siirtoistutuksia, joilla puron taimenkanta pyritään vahvistamaan kalakuolemia edeltäneelle tasolle.

Vesirakentaminen tehtiin puistomiljöön ehdoin ja tuloksena saatiin vesialue, joka pikemminkin hidastaa kuin edistää taimenten pääsy puron latvavesiin.

Ari Virtanen

Virtavesien hoitoyhdistys aloitti taimenkantojen palauttamisen Helsingin Vartiokylänlahteen laskevaan Mellunkylän puroon 2000-luvun alussa.  Puroon kunnostettiin vapaaehtoisvoimin kutupaikka ja siirtoistutusten avulla vesistöön saatiin luontaisesti lisääntyvä kalakanta.

Helsingin kaupungin ja hoitoyhdistyksen tavoitteet taimenkantojen vahvistamiseksi käyvät yhteen, mutta toimintojen koordinointi tuottaa vaikeuksia. Osapuolten välille on syntynmyt luonteva keskusteluyhteys ja pyrkimys yhteistyöhön vasta viime aikoina.

Aarrepuistoa arvostellaan

Virtavesien hoitoyhdistys on arvostellut suorin sanoin Vesalan Aarrepuiston rakentamista.

- Vesirakentaminen tehtiin puistomiljöön ehdoin ja tuloksena saatiin vesialue, joka pikemminkin hidastaa kuin edistää taimenten pääsy puron latvavesiin, toteaa yhdistyksen hallituksen jäsen Ari Virtanen.

Samaa eritahtisuutta ilmentää nyt myös Vesalan puiston kunnostaminen. Kaupunki saa tässä yhteydessä Mellunkylänpuroon tulva-altaan ja hoitoyhdistys kaupungilta tarvitsemansa materiaalin uusien kutupaikkojen rakentamiseen.

Jotta uusi alue palvelisi kalastonhoitoa, pitäisi Aarrepuiston vesialue palauttaa luonnontilaiseksi, jotta taimenelle syntyisi esteetön nousu uusille kutupaikoille

Virtavesien hoitoyhdistys pitää mahdollisena, että Mellunkylänpuron latvavesille voitaisiin rakentaa kutupaikkoja aina Vantaan Rajakylään saakka.