Kyyveden pintaa saatetaan nostaa

Mikkelin ja Kangasniemen alueella sijaitsevan Kyyveden alimpia vedenkorkeuksia yritetään jälleen nostaa patohankkeella. Lähes kahdeltatuhannelta rantatilan omistajalta on kysytty mielipidettä vedenkorkeuksista ja padosta.

vesioikeus
Kyyvesi
Yle / Etelä-Savo

Pato rakennettaisiin Rauhasalmeen ja alivedenkorkeus nousisi sen avulla kaksitoista senttiä.

Monet ranta-asukkaat ovat kokeneet vedenkorkeuden vaihtelun ongelmallisena.

Vesioikeudellinen yhteisö?

Alivedenkorkeuden nostohanketyöryhmän puheenjohtajan Nyyrö Koskelan mukaan projekti päättyy, jos todetaan, että kielteisiä vastauksia on riittävän paljon.

- Jos taas vastauksia katsotaan olevan niin paljon, että ne kuvastavat riittävästi yleistä mielipidettä ja ovat enemmistöltään tai riittävässä määrin myönteisiä, meidän työryhmämme työ kyllä loppuu siinäkin vaiheessa.

- Silloin pitäisi ruveta perustamaan vesilain mukaista vesioikeudellista yhteisöä, joka rupeaisi vetämään virallisena elimenä tätä hanketta eteenpäin.