Shellin öljynporaus Jäämerellä vaikeuksissa

Öljy-yhtiö Shell on joutunut tinkimään öljynporaussuunnitelmiensa kunnianhimon tasosta Pohjoisella jäämerellä. Yhtiö ilmoittaa tavoittelevansa enää kahta koeporausta tänä kesänä aiotun viiden sijasta. Syynä ovat vaikeat luonnonolot ja lupaongelmat.

luonto

Shellin piti alunperin tehdä viisi koeporausta Beaufortinmerellä ja Tsuktsienmerellä jo heinäkuusta alkaen. Poraukset eivät kuitenkaan ole vielä päässeet alkamaan erilaisten ongelmien vuoksi.

Nyt yhtiö ilmoittaa tavoittelevansa enää kahta koeporausta, ja niillekin aika on käymässä vähiin. Poraus on sallittu Beaufortinmerellä vain lokakuun loppuun, ja Tsuktsienmerellä syyskuun 24 päivään saakka. Sen jälkeen olosuhteet muuttuvat liian talvisiksi. Öljynporausta rajoittaa myös syksyllä Beaufortinmerellä alkava Alaskan alkuperäisväestön valaanpyyntiaika.

Suunnitelmat ovat viivästyneet kolmen ongelman vuoksi. Ensinnäkin jääolot Alaskan pohjoispuolella ovat olleet odotettua vaikeammat. Toisekseen Shell ei ole pystynyt täyttämään Yhdysvaltojen ympäristöviraston sille asettamia ilmansaasterajoja. Hanketta on vielä viivästyttänyt se, että vaadittua öljynkeräysalusta mahdollisen öljyonnettomuuden varalle ei ole saatu ajoissa valmiiksi.

Shell löysi Alaskan edustalta öljyä jo 1980-luvulla, mutta sen kaupallinen hyödyntäminen on tullut mielekkääksi vasta, kun ilmastonmuutoksen myötä pohjoisen jääolot ovat helpottuneet. Pohjoisella jäämerellä arvioidaan olevan jopa yli 10 prosenttia maapallon löytymättömistä öljyvaroista. Niiden etsiminen myös Venäjän ja Kanadan edustalta on käynnistymässä.