yle.fi-etusivu

Aranda ja Muikku jälleen tutkimaan Itämerta

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalukset lähtevät tällä ja ensi viikolla perinteisille Itämeren seurantamatkoilleen. Muikku selvittää Suomenlahden rannikon ja Saaristomeren, Aranda puolestaan Suomenlahden ja Itämeren avomerialueiden tilaa.

Itämeri
Aranda
Tutkimusalus Aranda. Kuva on vuodelta 2011.Yle

Arandan tutkimusmatkan ensimmäinen osuus alkaa 6. elokuuta ja suuntautuu Suomenlahdelle. Matkalla tutkitaan muun muassa meriveden happi- ja ravinnetilannetta, planktonin lajistoa ja jakautumista eri vesikerroksiin sekä mereen kertyvän pienen muoviroskan määrää.

Arandan matkan toinen osuus, joka alkaa maanantaina 13. elokuuta, suuntautuu eteläiselle Itämerelle ja pääaltaalle, Ahvenanmerelle, Selkämerelle ja Perämerelle. Matkan aikana näytteitä otetaan noin 30 näytteenottoasemalta. Lisäksi huolletaan automaattisia mittalaitteita.

Eteläisellä Itämerellä nostetaan CHEMSEA-projektin toukokuussa asentamat simpukkahäkit Bornholmin altaasta. Simpukoiden altistuksella on tarkoitus saada tietoa kemiallisten taisteluaineiden leviämisestä vesipatsaassa sekä niiden vaikutuksista merieliöstöön. Selkämerellä ja Suomenlahdella otetaan näytteitä Säteilyturvakeskukselle radioaktiivisten aineiden pitoisuuksien määrittämiseksi vedestä ja sedimentistä.

Matka kuuluu Itämeren vuosittaiseen COMBINE-seurantaan, johon Itämeren suojelukomission jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Aranda palaa Suomenlahdelle Saaristomeren kautta ja matka päättyy Helsinkiin 26. elokuuta.

Tutkimusalus Muikun ohjelmaan kuuluu Suomenlahden ja Saaristomeren ravinnemäärien, happiolojen, levätilanteen sekä meren pohjan ja pohjaeläinyhteisöjen tilan tutkiminen. Muikulla meren tilaa selvitetään kaikkiaan noin 70 havaintopaikalla. Matka alkaa Kotkasta 13. elokuuta ja päättyy Saaristomerelle 24. elokuuta.