Merkittävä kaakkurin pesimäalue löytyi Ruokolahdelta

Suunnitellulta tuulivoimala-alueelta on löytynyt kaakkurin pesimäalue. Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ja luonnonsuojelupiirin mukaan tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa ollenkaan alueelle.

Kuva: Juha Juuti

Ruokolahden Hauklapista on löytynyt merkittävä kaakkurin pesimäalue. Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys on tehnyt kesän aikana uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävän kaakkurin seurantaa Hauklapin suunnitellulla tuulivoimala-alueella.

Hauklapista Puumalan puolelle ulottuvalta vyöhykkeeltä löytyi neljä pesivää paria ja kuusi muuta kaakkuriyksilöä. Yhdistys pitää aluetta yhtenä tärkeimmistä pesimä- ja lepäilyalueista Etelä-Suomessa.

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin mielestä suunniteltuja tuulivoimaloita ei tulisi lainkaan sijoittaa kantatien 62 pohjoispuolelle. Yhdistykset ovat jättäneet Ruokolahden luoteisen alueen tuulivoimayleiskaavaehdotukseen huomautuksen.