Palomiesten korkea eläkeikä tuo lisälaskun kunnille

Pelastuslaitos joutuu siirtämään eläkeikää lähestyviä palomiehiä kevyempiin töihin ja palkkaamaan pelastustehtäviin uusia palomiehiä. Lisäkuluja tulee myös varhaiseläkemaksuista.

Kuva: YLE / Minna Kaipainen

Palomiesten korkea eläikä tuo isot kustannukset pelastuslaitokselle ja sitä kautta kunnille.

Moni palomies ei pysty tekemään raskasta ja vaarallista työtä uransa loppuun saakka, joten pelastuslaitos joutuu etsimään heille kevyempiä työtehtäviä ja palkkaamaan pelastustehtäviin uusia palomiehiä.

Esimerkiksi Pohjois-Savossa on tällä hetkellä siirrettynä iän vuoksi toisiin tehtäviin kymmenkunta palomiestä.

Lisäksi kuluja tulee varhaiseläkemaksuista, joita pelastuslaitos maksaa Kuntien eläkevakuutukselle. Ensi vuonna varhaiseläkemaksuihin arvioidaan menevän pelkästään Pohjois-Savossa reilut 300 000 euroa. Nousua tähän vuoteen verrattuna on 100 000 euroa.

Palomiesten eläkeikää nostettiin 55 vuodesta yleiseen 63 - 68 vuoteen parikymmentä vuotta sitten. Pelastusalan työntekijät ovat pyrkineet laskemaan eläkeikää takaisin 55 vuoteen.

Korkeasta eläkeiästä koituvat kustannukset tulevat pelastuslaitoksen kautta kuntien maksettaviksi.