Tuulivoimalapuisto vastatuulessa

Ruokolahdelle suunniteltu tuulivoimala-alue kerää muistutuksia jokaisessa käsittelyvaiheessa. Huomautuksia tarkastellaan jo tehtyjen selvitysten perusteella ja pyritään löytämään tuulivoimalapuistolla paras paikka.

Kuva: YLE

Ruokolahdelle kaavaillun tuulivoimalaalueen yleiskaavasta on jätetty odotetusti muistutuksia. Jo luonnosvaiheessa muistutuksen jättäneet vapaa-ajan asukkaat ovat edelleen huolissaan alueen maisemallisesta vaikutuksesta. Myös melu- ja varjovaikutukset on tuotu muistutuksessa esille.

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ja luonnonsuojelupiiri ovat jättäneet yhdessä tuulivoimayleiskaavaehdotukseen huomautuksen, sillä se pitää aluetta uhanalaisen kaakkurin merkittävänä pesimäalueena.

Muistutusten jättämisen määräaika päättyy 10.8.  perjantaina. Ruokolahden kunnanjohtaja Antti Pätilä epäilee, että kahden muistutuksen lisäki on odotettavissa vielä lisää. Muistutukset tullaan tutkimaan Ruokolahdella jo tehtyjen selvitysmateriaalien perusteella. Lintuselvityksessä kaakkurin pesimäkohteet olivat tiedossa, mutta mahdolliset uudet kohteet tutkitaan. Selvitystyössä pyritään löytämään paras sijainti tuulivoimalapuistolle.

Yleiskaavalla mahdollistetaan tuulivoimapuiston rakentaminen alueelle. Kaavoitus käsittää enintään yhdeksän noin 3 megawatin tuulivoimalan rakentamisen. Ruokolahden tekninen lautakunta käsittelee asiaa ja antaa vastineet muistutuksiin ja huomautuksiin syksyn aikana selvitystöiden valmistuttua.