Työterveyslaitoksesta kantelu: Aiheuttaako terveysvaaraa?

Etelä-Suomen aluehallintovirastoa on pyydetty selvittämään, onko Työterveyslaitos tehtäviensä tasalla rakennusten sisäilmaongelmien tutkimisessa.

Kotimaa
Kirvesmies leikkaa seinään reikää kuntotutkimusta varten.
Toni Pitkänen / Yle

Homepakolaiset ry. on pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastoa selvittämään, onko Työterveyslaitos laiminlyönyt tehtävänsä määrittäessään viitearvot sairaiden ja terveiden rakennusten arviointiin.

Järjestön virastolle jättämän kantelun mukaan TTL:n viitearvot on asetettu niin, etteivät ne ylity terveissä, mutta eivät myöskään home- ja kosteusvaurioisissa toimistorakennuksissa. Käytännössä siis sisäilman mikrobipitoisuuksien todetaan olevan viitearvojen alapuolella vaikka rakennus olisikin sairas ja siellä oleskelevat sairastuvat kiistattomasti.

Järjestön kantelussa todetaan, että nyt käytössä olevat, toimistojen tekniseen kuntoon tarkoitetut viitearvot on saatu vertaamalla 77 rakennusta, joissa kaikissa on ollut epäily sisäilmaongelmasta. Nämä rakennukset taas jaoteltiin vauroituneisiin ja kunnossa oleviin pääasiassa pintakosteusmittausten ja hajuhavaintojen perusteella. Terveisiin rakennuksiin niitä ei verrattu. Terveysperusteisia viitearvoja ei ole tehty.

Kantelussa aluehallintovirastoa pyydetäänkin selvittämään, ovatko viitearvojen asettamisperusteet virheelliset ja tulisiko niiden käyttö terveyshaittojen selvittämiseksi kieltää. Lisäksi kantelussa pyydetään selvittämään, onko Työterveyslaitos toteuttanut tässä yhteydessä toteuttanut lakiin perustuvaa tehtäväänsä vai onko se toiminnallaan aiheuttanut jopa terveysvaaraa.

Homepakolaiset ry on sisäilmasta sairastuneiden asioita ajava yhdistys, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen tavoitteena on mm. vaikuttaa viranomaistoimintaan ja ehkäistä sairastuneiden syrjäytymistä.