1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Siikajoen tulvapato riittämätön suursateiden alla

Tulvien ehkäisyä varten rakennettu Uljuan tekoallas ei riitä turvaamaan Siikajoen alapuolisia alueita suurtulvan aikana. Syynä on altaan liian pieni koko ja sen tiukat säännöstelyrajat.

Kuva: Lentokuva Vallas

Julkisuudessa esitetyn kritiikin mukaan patoaltaan yhteydessä oleva Vattenfallin voimalaitos olisi alkukesällä pitänyt Uljuan tekoaltaan pintaa liian korkealla taloudellisista syistä, minkä takia allas täyttyi viime viikon rankkasateissa liian nopeasti.

Säännöstelystä vastaa kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, eikä Vattenfall tee itse päätöksiä vedenpinnan säätelystä.

ELY-keskuksen mukaan vedenpinta oli ennen elokuun alun rajuja sateita sallitun alarajalla.

- Jälkiviisaana voidaan spekuloida, että jos vedenpintaa olisi pidetty vaikka metri alempana,  niin tulva-aikaa oltaisiin voitu lyhentää vuorokaudesta kahteen. Veden pääsyä Mankilan alueelle ei oltaisi voitu kuitenkaan mitenkään estää, kertoo insinööri Eero Nuortimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Tiukat säännöstelyrajat

Uljuan tekoaltaan juoksutuksista on olemassa hyvin tiukat, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin nojautuvat ohjeistukset, joiden mukaan altaan vedenpinnan korkeutta säädetään. Juoksutusta ei saada esimerkiksi muuttaa lyhytaikaissäännöstelyn periaatteiden mukaisesti, vaan juoksutus on pyrittävä pitämään tasaisena.

Altaalle määritelty vedenpinnan tavoitekorkeus on sangen korkea, ja Vattenfall on jopa joutunut sulkemaan voimalaitoksen pitääkseen vedenpinnan tavoitelukemissa. Altaan vedenpinnalle asetettu vaihteluväli sallii kahdenkymmenen sentin vaihtelut.

- Esimerkiksi tänä kesänä laitos oli heinäkuussa suljettuna sen takia, että laitoksen pienin virtaama oli suurempi kuin altaaseen tuleva virtaama, ja oli riski että Uljuan allas olisi laskenut liikaa tämän tavoitetason alapuolelle, kertoo Vattenfallin ympäristökoordinaattori Teemu Nurmi.