Homoparit eivät innostuneet rukoushetkistä

Kirkolle on tullut hyvin vähän pyyntöjä rukoushetkien järjestämiseksi.

jumalanpalvelus
Kiviristi kirkon seinässä.
Petri Aaltonen / Yle

Evankelis-luterilaisissa seurakunnissa on järjestetty vain vähän rukoushetkiä parisuhteensa rekisteröineiden homoparien puolesta. Syynä tilaisuuksien vähäisyyteen on pääosin se, että niitä ei ole kirkolta edes pyydetty.

Kirkon tiedotuskeskuksen seurakuntakyselyn mukaan rukoushetkiä pidettiin viime vuonna itäisen Suomen seurakunnista vain Joensuun, Kajaanin sekä Kuopion Puijon seurakunnissa.

Koko maassa rukoushetkiä oli viime vuonna järjestetty vain 18 seurakunnassa; tämä on neljä prosenttia kaikista evankelis-luterilaisista seurakunnista.

Ylen Ajankohtaisen kakkosen alkukesästä tekemässä kyselyssä monesta seurakunnasta sanottiin, ettei pyyntöjä rukoushetkien järjestämiseksi ole tullut lainkaan.

Esimerkiksi Kuopion tuomiokirkkoseurakuntaan ei ole kirkkoherra Ilpo Rannankarin tietojen mukaan tullut lainkaan pyyntöjä rukoushetkistä.

Rukoushetkiä jo puolitoista vuotta

Rukoushetkien järjestäminen tuli mahdolliseksi puolitoista vuotta sitten, kun kirkolliskokous päätti loppuvuodesta 2010, että pappi tai kirkon työntekijä voi rukoilla parisuhteensa rekisteröineiden puolesta. Piispainkokous antoi myöhemmin asiasta ohjeet.

Papit saavat myös kieltäytyä rukouksen pitämisestä. Seurakunnan tilojen käytöstä rukoushetkien tarpeisiin päättävät kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto.

Esimerkiksi tuomiokirkkoseurakunnassa seurakunnan tiloja saa käyttää rukoushetkiin. Kirkkoherra itse on suostuvainen pitämään tilaisuuksia myös homopareille.