Ministeri vaatii avoimuutta vakuutusoikeuteen

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pitää ikävänä sävyä, jolla vakuutusoikeuden ongelmia on viime aikoina julkisuudessa ruodittu. Hän toivoo, että keskustelua tuomioistuimen ongelmista käytäisiin jatkossa hyvässä hengessä, ja että keskustelu johtaisi tarpeellisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin.

Kotimaa
Anna-Maja Henriksson.
Anna-Maja Henriksson.Yle

Lomalta palannut ministeri Anna-Maja Henriksson on seurannut julkisuudessa käytyä vakuutusoikeuskeskustelua harmissaan.

- Se on ollut aika ikävä keskustelu. On tietysti hyvä, että asioista keskustellaan. Mutta haluaisin, että nyt lähdettäisiin rakentavassa hengessä eteenpäin ja katsottaisiin, että mitä asialle voidaan tehdä. Lainsäätäjällä lienee keskeinen rooli siinä, että asiat saadaan järjestykseen, Henriksson sanoo.

Ongelmat nousivat keskusteluun kesäkuussa, kun korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo arvosteli julkisuudessa sitä, että korkein oikeus joutuu usein oikomaan vakuutusoikeuden tuomioita. Arvostelun seurauksena vakuutusoikeuden ylilääkäri Eero Hyvärinen erosi viime viikolla tehtävästään.

Vakuutusoikeuden ratkottavaksi päätyy yli 7 000 tapausta vuodessa. Noin 90 prosentissa tapaturma- ja ammattitautiasioista päädytään korvausten hakijan valituksen hylkäämiseen. Tapauksista vain pieni osa etenee korkeimpaan oikeuteen.

Henriksson: Avoimuutta lisätään

Julkisuudessa on viime päivinä ihmetelty korkeimman oikeuden ja vakuutusoikeuden linjaeroja ja vaadittu avoimempaa toimintaa. Ministerin mukaan ongelmat on tiedostettu ja avoimuutta pyritään lisäämään.

- Hallitusohjelmassa todetaan, että asianosaisjulkisuutta pitää vakuutusoikeudessa lisätä. Oikeastaan se oli jo edellisellä hallituskaudella ajankohtainen asia. Meidän on syytä nyt pohtia, miten pystymme parantamaan lainsäädäntöä niin että vakuutusoikeuden asianosaisjulkisuus paranee tästä ja avoimuus sitten lisääntyy, Henriksson esittää.

Vakuutusoikeudessa ratkotaan muun muassa asioita, jotka liittyvät ihmisten oikeuteen saada korvauksia työtapaturman tai ammattitaudin perusteella. Ratkaisuihin vaikuttamassa on vakuutuslääkäri, joka tekee päätökset asianosaisia tapaamatta.

Hoitavan lääkärin ääni kuuluviin

Katkeruutta korvausten hakijoissa onkin aiheuttanut se, että vakuutuslääkärin näkemys potilaan kunnosta voi olla päinvastainen kuin hoitavalla lääkärillä. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila sanoo, että ratkaisu olisi lääkärien parempi yhteistyö.

- Vakuutuslääkärin- ja hoitavan lääkärin roolit pitää selkeyttää. Että hoitava lääkäri hoitaa ja kertoo vakuutuslääkärille niin tarkasti kun osaa niin ne rajoitteet, mitä siitä sairaudesta tai vammasta aiheutuu ja vakuutuslääkäri suhteuttaa ne muihin samanlaisiin tapauksiin ja sosiaalivakuutuslainsäädäntöön. Vakuutuslääkärihän ei tee ratkaisuja yksin vaan yhdessä muiden vakuutuslaitoksen toimihenkilöiden kanssa. Samoin muutoksenhakulautakunnissa tai vakuutusoikeudessa tuomarina toimiva lääkäri on isomman kokoonpanon yksi jäsen, Antila sanoo.

Oikeusministeri näkee ongelman siinä, että hoitavan lääkärin ääni ei kuulu tuomioistuimeen saakka.

- Yleensä hoitavaa lääkäriä, joka on sen potilaan nähnyt, ei kuulla vakuutusoikeudessa. Se on mielestäni vakuutusoikeuden heikko kohta. Ja ihminen joka on valittanut vakuutusoikeuteen, ei saa tietää, millä tavalla oikeudessa vakuutuslääkäri on asian katsonut. Se on taas se toinen ongelma. Tähän meidän pitäisi yrittää löytää ratkaisu, Henriksson sanoo.

Vakuutusoikeus on ainoa oikeusministeriön alainen sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuelin, muut toimivat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.