Myrsky hajotti pohjoisnavan jääpeitteen

Voimakas myrsky on hajottanut pohjoista Jäämerta peittävän merijään. Yhtenäistä napajäätä on pohjoisessa nyt ennätyksellisen vähän ajankohtaan nähden.

luonto
Satelliittikuva Pohjoisesta jäämerestä.
Satelliittikuva Pohjoisesta jäämerestä syyskuulta 2007, jolloin pohjoisten napa-alueiden jääpeite oli ennätyspieni.NASA Goddard Scientific Visualization Studio

Pohjoisnapaa peittävä ja ympäröivä merijää on hajonnut elokuun alkupuolella ja vähentynyt nopeasti. Amerikkalaisen NSIDC-tutkimuslaitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pohjoisella napaseudulla riehui samaan aikaan voimakas myrsky. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, onko jään pieneneminen lämmön vai myrskyn ansiota.

Kuvaaja, pohjoisen napa-alueen merijääpeitteen laajuus eri vuosina
NSIDC

Jää on sulanut jo niin pieneksi, että pohjoisnavan peite on huvennut tätä pienemmäksi vain kolmena kesänä 1979 alkaneen satelliittimittauksien aikana. Keskimäärin sulamisvaihe kestää syyskuun puoliväliin, joten tänä vuonna syntyy mahdollisesti uusi pohjoisen napa-alueen merijään pienuusennätys.

Merijään pinta-ala on nyt 4,9 miljoonaa neliökilometriä NSIDC:n mittausten mukaan. Vuosina 1979-2000 se oli tähän aikaan keskimäärin 2,8 miljoonaa neliökilometriä (57%) suurempi. Edellisenä ennätysvuonna, 2007, merijäätä oli tämänpäiväiseen verrattuna lähes puoli miljoonaa neliökilometriä (9%) enemmän.

Tulevaisuus: pienemmäksi vai edestakaisin?

Toistaiseksi on epäselvää, miksi pohjoisen napaseudun jääpeite on pienentynyt ja ohentunut viime vuosikymmeninä ja miten kehitys jatkuu tulevaisuudessa.

Kehityksen moottori on kuitenkin napa-alueen ilman ja meriveden kohonnut lämpötila. Lämpeneminen saattaa selittyä ainakin osin kasvihuoneilmiön voimistumisella ja/tai ilmaston ja merivirtojen luonnollisilla vaihteluilla ja ns. oskillaatioilla.

Osa tiedemiehistä ennustaa, että sulaminen kiihdyttää itseään, sillä jäätön vesi kerää tehokkaasti lämpöä kesän aikana, mikä vähentää vanhaa, paksua jäätä alueella. Lisäksi kasvihuonekaasujen määrä kasvaa ilmakehässä koko ajan, minkä odotetaan kohottavan lämpötiloja erityisesti napa-alueilla.

Etelänapamantereen edustalla vastaavaa sulamista ei ole tapahtunut, vaan siellä merijää on jopa hivenen lisääntynyt. Pohjois- ja etelänapa ovat kuitenkin maantieteellisesti täysin erilaisia, joten niitä ei voi suoraan verrata toisiinsa.