Koulutukseen voi hakea ilman oleskelulupaa

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on puuttunut Espoon Omnia-ammattiopiston menettelyyn edellyttää oleskelulupaa koulutukseen hakeneelta opiskelijalta. Lain mukaan lupa vaaditaan vasta opintojen aloitusvaiheessa.

Kotimaa
Jussi Pajuoja.
Jaani Kerkis

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja muistuttaa, että ulkomaalainen voi hakea koulutukseen ilman oleskelulupaa. Espoon Omnia-ammattiopisto oli Helsingin Sanomien mukaan estänyt ulkomaalaisen sosiaali-ja terveysalan opiskelijan pääsyn valintakokeeseen oleskeluluvan puuttumisen vuoksi, vaikka hän oli menestynyt kielikokeessa moitteettomasti.

Lain mukaan lupa vaaditaan vasta opintojen aloitusvaiheessa. Pajuoja katsoo, että ammattiopiston tulisi muuttaa käytäntöään ja myös tarkentaa ohjeistusta tältä osin.

Opiskelua varten myönnetyn oleskeluluvan voi saada Maahanmuuttovirastosta vasta sitten, kun opiskelija on saanut hyväksymiskirjeen oppilaitoksesta. Asiasta kanteli yksityishenkilö Helsingin Sanomien artikkelin perusteella.

Kantelussa esitettiin lisäksi, että Omnian-ammattiopiston rehtori olisi lehtikirjoituksessa esittänyt avoimen rasistisesti, ettei opiskelijaa tulla ammattiopiston linjauksen mukaan valitsemaan, jos hänellä ei ole maassaolo-oikeutta. Kantelija tiedusteli, voiko Omnian ammattiopisto rikkoa täten tasa-arvoa. Hän pyysi ottamaan kantaa myös siihen, voiko Suomessa nykyään olla näin avoimen rasistinen joutumatta sanoistaan vastuuseen.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan rehtorin kannanottoja lehtikirjoituksessa ei voi pitää oikeudellisesti sopimattomina, koska asia on vaatinut oikeudellista tulkintaa ja ohjeistus on ollut osin ongelmallista.