Yli 65-vuotiaita on jo miljoona

Suomessa asuu 1 003 212 yli 65-vuotiasta. Miljoonan raja ylittyi ensimmäisen kerran heinäkuussa.

Kotimaa
Taulukko.
Yle

Suomessa asuu vakituisesti yli miljoona 65-vuotiasta. Heistä valtaosa on naisia, 579 298.

Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut nopeasti, sillä vielä vuonna 1944 heitä oli noin 250 000 ja puolen miljoonan raja ylittyi vuonna 1975, kertoo Tilastokeskus Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän pohjalta.

Yli 65-vuotiaiden osuuden kasvu johtuu valtaosin eliniän pidentymisestä.

Miljoonan seniorin ohella muita Suomessa asuvia oli yli 4,4 miljoonaa. Kaikkiaan maamme väkiluku oli heinäkuun lopussa 5 413 901. Alkuvuonna määrä kasvoi 12 650:lla. Kasvu hidastui viime vuoden vastaavasta 1 450:llä.

Valtaosin kasvu johtuu maanmuutosta. Suomeen muuttaneita oli alkuvuonna 8 200 enemmän kuin täältä pois muuttaneita. Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden oli 4 450 henkeä.