Hirvinauhoja ja täristäviä ajorataviivoja tulossa lisää

Itä-Suomen liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan lisäämällä hirvinauhoja, täristäviä keski-ja reunaviivoja sekä taajamien automaattista nopeusvalvontaa. Koko maassa tavoitteena on liikennekuolemien määrän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä.

Hirvinauha
Hirvinauhaa tien varrella.
YLE / Marianne Mattila

Liikenneturvallisuutta aiotaan parantaa monilla keinoilla Itä-Suomessa vuoden 2014 loppuun mennessä. Uuden Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan esimerkiksi hirvionnettomuuksia pyritään vähentämään jatkamalla hirvinauhakokeiluja sekä lisäämällä tienvarsipusikoiden raivauksia hirvivaara-alueilla.

Taajamissa suunnitelmissa on muun muassa lisätä automaattista nopeusvalvontaa. Pääteille tuodaan lisää täristäviä keski- ja reunaviivoja sekä keskikaiteita. Suunnitelmissa on myös muun muassa tyttöjen mopokursseja, alkolukkoja valtion virka-autoihin sekä erilaisia valistuskampanjoita.

Liikenneturvallisuutta edistäviä toimia lähtevät viemään eteenpäin muun muassa Liikenneturva, ely-keskus, kunnat ja poliisi.

Liikennekuolemien määrä aiotaan puolittaa koko maassa vuoteen 2020 mennessä. Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi vuonna 2011 yhteensä 35 henkilöä ja loukkaantui yli 900 henkilöä.

Liikennemäärä kasvoi Itä-Suomen pääteillä vuonna 2011 keskimäärin 0,7 prosenttia. Liikenne lisääntyi eniten Pohjois-Savossa.

Itä-Suomessa autonomistus on koko maan keskitasoa korkeampaa. Reilut 70 prosenttia kotitalouksista omistaa yhden tai useamman auton, kun koko maassa vastaava luku on hieman alle 70 prosenttia.

Korkein autotiheys Itä-Suomessa on Pohjois-Karjalan maakunnan alueella, jossa on 672 autoa 1000 asukasta kohti.