Sorsastus käyntiin keskipäivällä

Metsähanhen metsästys alkaa rahoituksen takia vasta syyskuussa. Lintuyhdistys Bird Life ja Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästyssäännöistä.

metsästys
Sorsanmetsästystä.
Tommi Parkkinen/Yle

Sorsastus alkaa tänään maanantaina keskipäivällä tasan kello 12. Metsähanhen metsästystä on kuitenkin viimevuotiseen tapaan rajoitettu.

Tästä päivästä alkaen saa metsästää muun muassa sinisorsia, taveja, heinätaveja, jouhisorsia, lapasorsia, haapanoita, telkkiä, punasotkia, tukkasotkia, nokikanoja ja kanadanhanhia sekä merilinnuista haahkoja.

Metsähanhen metsästys alkaa koko maassa vasta 26. syyskuuta. Metsähanhikanta on taantunut viime vuosikymmeninä, ja sen metsästystä on edelleen tarpeen rajoittaa.

Vesilintukannat ovat pääosin viime vuotta paremmalla tasolla. Riistasorsien lisääntyminen on onnistunut kokonaisuudessaan hyvin.

Riistalaskentojen mukaan jouhisorsan kannan taantuma jatkuu, joten Suomen riistakeskus suosittelee sen metsästyksen välttämistä. Muita taantuneita lajeja ovat heinätavi, punasotka ja tukkasotka.

Tarpeeksi lähelle

Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksesta ja hyvistä metsästäjätavoista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava varmasti ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla metsästettäessä tarkoittaa alle 30 metrin

Koiran on ehdoton kumppani. Järjestöt suosittelevat, että vesilintujen metsästys kohdistettaisiin etupäässä kannankehitykseltään vakaisiin ja runsaslukuisiin lajeihin, kuten sinisorsaan ja telkkään.

Sorsastus päättyy joulukuun lopussa.