Tarvitaanko metsästystä?

Sorsastus alkaa 20.8 keskipäivällä tasan kello 12. Myös karhun kaatoon pääsee maanantaina. Onko metsästys riistakannan hoitoa vai huvia?

metsästys
Metsästyskoira, kaksi sepelkyyhkyä ja haulikko
Vesa Sirén

Maanantaista alkaen saa metsästää muun muassa sinisorsia, taveja, heinätaveja, jouhisorsia, lapasorsia, haapanoita, telkkiä, punasotkia, tukkasotkia, nokikanoja ja kanadanhanhia sekä merilinnuista haahkoja.

Metsähanhen metsästys alkaa koko maassa vasta 26. syyskuuta. Metsähanhikanta on taantunut viime vuosikymmeninä, ja sen metsästystä on edelleen tarpeen rajoittaa.

Vesilintukannat ovat pääosin viime vuotta paremmalla tasolla. Riistasorsien lisääntyminen on onnistunut kokonaisuudessaan hyvin.

Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksesta ja hyvistä metsästäjätavoista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava varmasti ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla metsästettäessä tarkoittaa alle 30 metrin

Koiran on ehdoton kumppani. Järjestöt suosittelevat, että vesilintujen metsästys kohdistettaisiin etupäässä kannankehitykseltään vakaisiin ja runsaslukuisiin lajeihin, kuten sinisorsaan ja telkkään.

Hirvenmetsästys alkaa syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Tarvitaanko metsätystä? Mikä metsästyksessä kiehtoo?