Lappeenranta ja Lappeenranta Free Zone hävisivät käräjillä

Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenranta Free Zone Oy ovat hävinneet oikeusjutun kiinteistösijoitusyhtiö NREP Finlandille Mustolan hallikauppaa koskevassa asiassa. Käräjäoikeuden mukaan kaupunki ja sen tytäryhtiö laiminlöivät lojaliteettivelvollisuuden sopimusneuvotteluissa.

Kotimaa
Mustolan sataman portti
YLE Etelä-Karjala

Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenranta Free Zone Oy ovat hävinneet oikeusjutun kiinteistösijoitusyhtiö NREP Finlandille Mustolan hallikauppaa koskevassa asiassa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus määräsi kaupungin ja sen tytäryhtiön suorittamaan hallikaupoista hinnanalennusta 1 500 000 euroa korkoineen. Lisäksi ne joutuvat maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 100 000 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan kaupungin ja Free Zonen olisi pitänyt kertoa Mustolasta varastohalleja ostaneelle yritykselle, että hallien merkittävä vuokralainen halusi irtisanoa vuokrasopimuksensa.

Käräjäoikeuden mukaan kaupunki ja sen tytäryhtiö ovat laiminlyönteet lojaliteettivelvollisuutensa, joka syntyi silloin, kun sopimusneuvottelut alkoivat. Sopimusosapuolilla on velvollisuus kertoa oma-aloitteisesti sopimukseen vaikuttaneista asioista. Myös vaikenemisella voi olla oikeudellisia seuraamuksia. Tätä velvollisuutta korostaa vielä se, että myyjänä on ollut julkisyhteisö ja sen toimija.

Samalla myyjät syyllistyivät myös tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin. Lojaliteettivelvollisuuden sekä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti ovat sopimusrikkomuksia.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että ostajan on pitänyt huomioida kauppahintaa määrittäessään toiminnan riskit. Logistiikka-ala on suhdanneherkkä ja vuokralaisten vaihtuminen on yleistä.

Lisäksi oikeus totesi, että vuokrasopimukset olivat voimassa kaupantekohetkellä. Vuokralaisen lähtöaikeilla tai vuokralaiselle annetulla vuokratuella ei ole vaikutusta vuokrasopimuksen voimassaoloon. Käräjäoikeuden mukaan myyjien menettelyä ei voida pitää kunnianvastaisena ja arvottomana tai törkeän huolimattomana eikä erityisen moitittavana.

Kaupunginlakimies Eero Immosen mukaan Lappeenranta ilmaisee tyytymättömyytensä tuomioon, sillä se pitää tehdä seitsemän päivän kuluessa. Kaupunginhallitus kuitenkin päättää, aikooko kaupunki varsinaisesti valittaa tuomiosta.

NREP Finland ei ota vielä kantaa tyytyykö se tuomioon. NREP Finlandin osakkaan Jussi Thusbergin mukaan yhtiön ja sen sijoittajien mielestä oikeus kuitenkin toteutui, vaikka yhtiölle koitunut vahinko oli heidän mielestään suurempi kuin mitä käräjäoikeus hinnanalennusta määräsi.