Sorsastus alkoi

Vesilintujen metsästys alkoi puoliltapäivän. Hämeessä vesilinnut ovat suhteellisen pieni saalislaji, vaikka liikuttaakin isoja metsästäjäjoukkoja.

linnustus
Suurin osa Suomen yli 300 000 metsästäjästä on asiansa osaavia luontoharrastajia.
Timo Enroth / Yle

Viime vuoden tilastojen mukaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä metsästäjien saaliiksi jäi vajaat 14 000 vesilintua. Se on vain alle kolme prosenttia koko maan lasketusta vesilintusaaliista.

Hämeessäkin sorsastuskauden tärkein lintu on sinisorsa, jonka kannat ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vakaat.

Myös telkkäkanta on turvattu, mutta tärkeimmistä vesien riistalinnuista tavin ja erityisesti haapanan kanta on laskussa.