Harjattulan kaavasta riisuttu malli

Turku ei enää kaavaile ajoyhteyttä Kakskerran saaren ja Kaarinan Kuusiston saaren välille. Asemakaavatoimisto on poistanut tunnelimerkinnän Harjattulan kaavaehdotuksesta, joka on lausuntokierroksella. Myös alueen rakennusoikeutta on vähennetty merkittävästi.

Kuva: YLE / Ari Welling

Turun asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen kertoo, että kaavaehdotuksen tärkeimpänä johtoajatuksena on nyt maakuntakaavan mukaisuus. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden hiljattain hylkäämä  Satavan ja Kakskerran saarten osayleiskaava. Suunnitelmassa kaupunki kaavaili saarille yli 10 000 uutta asukasta, minkä oikeus tulkitsi maakuntakaavan vastaiseksi.

- Oikeuden päätös oli odotustemme mukainen ja siksi otimme sen jo huomioon Harjattulan kaavaehdotusta laadittaessa. Koska maakuntakaavassa ei ole mukana uutta tieyhteyttä eikä siinä ole myöskään osoitettu merkittävästi uutta omakotitaloasutusta Kakskerran itäpäähän, niin samalla periaatteella karsimme suunnitelmaa enemmän maakuntakaavaa vastaavaksi, toteaa Hintsanen.

Vielä luonnosvaiheessa Harjattulan alueelle golfkentän ja Paasikiviopiston lähituntumaan oli tarkoitus sovittaa 30-40 omakotitaloa ja yli 120 uutta loma-asuntoa. Nyt omakotitonttien määrä on pudotettu yhdeksään ja kesämökkien 112:een. Karsinta on toteutettu supistamalla kaava-aluetta noin 20 hehtaarilla.

- Periaatteellisesti kyseessä on merkittävä asia. Nyt kaavaehdotus perustuu vahvasti loma-asutukseen. Jos nämä 30-40 uutta omakotitonttia olisivat olleet mukana, kaavan lähtökohta olisi ollut aivan toisenlainen, korostaa Hintsanen.

Supistetun kaavaehdotuksen myötä myös Harjattulan alueen asukasmäärä puolittuu alkuperäisestä tavoitteesta. Vielä luonnosvaiheessa puhuttiin noin 400 uudesta vakituisesta ja loma-asukkaasta. Nyt luku on noin 200.

Timo Hintsasen mukaan karsittu kaavaehdotus ei vaaranna alueelle suunniteltuja loma-asuntomessuja. Tapahtuma on tarkoitus järjestää vuonna 2015.