Ruokolahden tuulipuiston valmistelu etenee

Imatran seudn ympäristölautakunta katsoi eilen tiistaina, ettei tuulivoimapuistosta ole haittaa kaakkuri-vesilinnulle.

Kuva: Yle

Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyi eilen Ruokolahden tuulivoimalan, kun se asettui tukemaan ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikströmin lausuntoa Ruokolahden luoteisen alueen tuulivoima-yleiskaavaehdotuksesta.

Imatran seudun ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikströmin mielestä Ruokolahdelle suunnitellusta tuulivoimapuistosta ei ole merkittävää haittaa kaakkuri-vesilinnun elinehdoille. Lintujen lentoratojen tarkempi tutkiminen voi kuitenkin tuoda muutoksia hankkeen toteuttamiseen.

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri tekivät huomautuksen tuulivoimayleiskaavasta, koska alueelta löytyi merkittävä kaakkurin esiintymä. Kaakkuri on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi.

Ruokolahdelle suunnitellun tuulivoimapuiston osayleiskaavan käsittely on kunnassa kesken. Kaavasta on tullut kuusi muistutusta.