Kantelu työterveyslaitoksesta ministeriön sisäiseen käsittelyyn

Homepakolaiset ry:n mukaan sisäilman bioaerosolien virheelliset viitearvot estävät ongelmarakennusten asettamisen käyttökieltoon.

Kotimaa

Homepakolaiset ry:n Työterveyslaitoksesta tekemä kantelu on siirretty Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ministeriö tutkii itse alaisuuteensa kuuluvan viraston toimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä kantelu tulee todennäköisesti Terveyden ja hyvinvoinnin osaston käsiteltäväksi. Osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson ei näe, että kanteen siirtyminen Sosiaali- ja terveysministeriöön aiheuttaisi jääviysongelmia tai ristiriitoja.

- Mehän olemme kumpikin itsenäisiä viranomaisia. Työterveyslaitos on valtionapulaitos, sitä säätelee oma lainsäädäntönsä, jossa tehtävät on säädetty. Ministeriö on, osana valtioneuvostoa, ohjaava ja valvova viranomainen. Ei tässä ole minun mielestäni mitään epäselvää, ettemmekkö olisi tässä toimivaltaisia tai että tässä olisi jotain jääviysasioita, Hansson sanoo.

Hansson uskoo kantelun käsittelyn valmistuvan vielä tämän vuoden aikana. Vähintään siinä menee viikkoja. Sitä ennen kantelun käsittelijät pyytävät lausuntoja asianosaisilta tahoilta, kuten kantelun kohteena olevalta Työterveyslaitokselta.

Järjestö: Viitearviot liian korkealla

Järjestön virastolle jättämän kantelun mukaan TTL:n viitearvot on asetettu niin, etteivät ne ylity terveissä, mutta eivät myöskään home- ja kosteusvaurioisissa toimistorakennuksissa.

- Heidän bioaerosoleille asettamansa raja-arvot mahdollistavat mm. sen, ettei rakennuksia pystytä laittamaan käyttökieltoon, vaikka ne olisivat selvästi kosteusvaurioisia, sanoo Homepakolaiset ry:n puheenjohtaja Katja Pulkkinen.

Valituksen tehneen Homepakolaiset ry:n mukaan valituksen siirtyminen ministeriölle on huono asia; valitusta ei välttämättä tutkita kunnolla, koska ongelma on ollut ministeriössä tiedossa jo pitkään.

- STM on ollut tietoinen näistä epäkohdista jo pitkään. Meidän yhdistyksemme on muun muassa laittanut kyseisestä asiasta STM:lle kyselyjä ja STM ei ole millään tavalla näihin reagoinut, Pulkkinen sanoo.

Yhdistys aikoo nyt tehdä valituksen myös Sosiaali- ja terveysministeriön toiminnasta.

"Koulujen ongelmat vähintään OAJ:n ilmoittamalla tasolla."

Opettajien ammattijärjestön eilen julkistaman kyselyn mukaan päiväkodeista ja kouluista kaksi kolmasosaa kärsii sisäilmaongelmista. Pulkkisen mukaan homepakolaisten havainnot tukevat näitä tuloksia.

- Kyllä vähintään tuon verran on meidän kokemusten perusteella, Pulkkinen sanoo.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on Pulkkisen mukaan kymmeniä opettajia, jotka ovat kiertäneet kouluja kykenemättä olemaan niistä missään sisällä.

Pulkkinen kiittää OAJ:n aktivoitumista sisäilmaongelmien suhteen.

- On ehdottomasti askel positiiviseen suuntaan, että OAJ on lähtenyt ottamaan tähän kantaa, Pulkkinen sanoo.

"Viranomaisten asenne vähättelevä"

Asenneilmapiiriä sisäilman ongelmien suhteen Katja Pulkkinen pitää vähättelevänä.

- Asenneilmasto viranomaisten puolella on ollut selkeän kielteinen. Esimerkiksi ministeriöistä ei olla saatu mitään kunnon vastausta siihen, mitä tälle tilanteelle oltaisiin tekemässä tai ylipäänsä koettu, että tätä ongelmaa olisi uskottu.

Pulkkisen mukaan viranomaisten pyrkimyksenä on muokata asiasta marginaalinen ongelma, vaikka yhdistyksen mukaan kyseessä on kansallisen tason ongelma.

- Kyllä tämä vaatii täydellisen asennemuutoksen tuolla ministeriöiden ja viranomaisten tasolla. Ensinnäkin tämän ongelman myöntäminen ja vakavasti ottaminen.

Toinen ongelma on kaiken perustiedon puuttuminen.

- Ihan lähtien sairastuneiden määrästä ihan siihen, mitä ne ihan oikeasti lääketieteelliset löydökset ja oireet ovat, Pulkkinen listaa.

Elo- syyskuun vaihteessa valmistuu eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama selvitys koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista. Tutkimuksen tekee työterveyslaitos, mikä Pulkkisen mukaan asettaa koko tutkimuksen outoon valoon.

- Tällä hetkellä Työterveyslaitos on toiminut tässä asiassa hyvin epäilyttävällä tavalla. En osaa kuvitella, miksi tämä selvitys poikkeaisi millään tavalla heidän aiemmasta linjastaan.

"Yhteydenottoja tulee paljon"

Homepakolaiste ry saa paljon yhteydenottoja homeongelmista ihmisiltä, jotka kärsivät sisäilman ongelmista niin kouluissa, työpaikoilla kuin kodeissakin.

- Itse tiedän muutama tuhat erittäin vakavasti sairastunutta ihmistä, Pulkkinen kertoo.

Pulkkisen mukaan yhdistys on saanut satoja yhteydenottoja ihmisiltä ja perheiltä, jotka eivät enää kykene löytämään mitään sisätilaa, jossa he voisivat olla. Pulkkisen mukaan heihin yhteyttä ottaneet ovat ongelmassa vain jäävuoren huippu.