Oikeuskansleri vaatii valtiovarainministeriöltä selvitystä EVM-sopimuksesta

Valtiovarainministeriön on annettava oikeuskanslerille selvitys siitä, mitä tietoja eduskunnalle annettiin, kun EU:n uusi pysyvä kriisirahasto EVM hyväksyttiin. Oikeuskansleri selvittää, tehtiinkö päätös lainmukaisesti.

Kotimaa
Äänestystulos eduskunnan näyttötaululla.
Yle

Oikeuskansleri vaatii valtiovarainministeriöltä selvitystä EVM-sopimuksesta.

Valtiovarainministeriön on annettava oikeuskanslerille tarkka selvitys siitä, mitä tietoja eduskunnalle annettiin, kun EU:n uusi pysyvä kriisirahasto EVM hyväksyttiin. Oikeuskansleri selvittää päätöksen lainmukaisuuden.

Hämmennystä herättäneeseen eduskunnan EVM-päätökseen liittyy kiistaa siitä, saako pysyvä kriisirahasto aina lainoilleen etuoikeutetun velkojan aseman eli maksavatko tukea saaneet maat lainansa ensimmäisenä takaisin juuri EVM:lle. Ensisijaisuus on kirjattu vain eduskunnan hyväksymän sopimuksen johdantoon, ei varsinaisiin pykäliin.

Suomen hallituksen tulkinnan mukaan EVM:llä on aina etuoikeus. Sen sijaan talouskomissaari Olli Rehn ja valtaosa suomalaisista europarlamentaarikoista ovat sitä mieltä, että ensisijaisuudesta päätetään tapauskohtaisesti.

Oikeusoppineet: Eduskuntaa johdettiin harhaan

Oikeuskansleri haluaa nyt valtiovarainministeriöltä tietoa siitä, mitä tietoja eduskunnalle annettiin EVM:n etuoikeutetun velkojan asemasta silloin, kun EVM-sopimuksesta neuvoteltiin. Tietoja kaivataan erityisesti kesäkuulta, kun sen hyväksymistä käsiteltiin eduskunnassa. Oikeuskansleri selvittää, oliko eduskunnalla kaikki tarpeellinen tieto EVM-päätöstä tehdessään. Myös päätöksen lainmukaisuus selvitetään.

Osa oikeusoppineista on ollut sitä mieltä, että eduskuntaa johdettiin kesäkuussa harhaan, kun eduskunta hyväksyi EVM-sopimuksen. Julkisuudessa esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on toivonut, että oikeuskansleri selvittäisi päätöksen lainmukaisuuden. Oikeuskansleri on saanut asiasta myös useita kanteluita kansalaisilta.

Valtiovarainministeriöllä on aikaa antaa selvityksensä oikeuskanslerille tämän viikon perjantaihin mennessä. Sen jälkeen oikeuskansleri päättää, tarvitaanko asiassa vielä lisäselvityksiä. Jos lisäselvityksiä ei tarvita, oikeuskansleri tekee asiassa päätöksensä pian.