Kaakon maakuntien tulevaisuuden odotukset eroavat rajusti

Eteläkarjalaiset suhtautuvat maakuntansa kehitykseen toiveikkaasti. Kymenlaaksossa sen sijaan väestö ei usko asioiden kehittyvän parempaan suuntaan.

maakunnat
Kesäinen Kymijoki.
Yle / Juha Korhonen

Kunnallisalan kehittämissäätiön tässä kuussa teettämä kysely osoittaa, että Etelä-Karjalassa uskotaan etenkin harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien sekä maakunnan matkailuvetovoiman kohenevan. Kymenlaaksossa sen sijaan ei odoteta juuri minkään asian kehittyvän parempaan suuntaan. Maakunnan väki on selvästi koko maan keskiarvoa pessimistisempää.

Kaikkien kaakon asukkaiden mielestä sosiaali- ja terveyspalvelut, asumisen hinta ja kuntien talous kehittyvät huonoon suuntaan.

Tutkimusaineisto on koottu Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa TNS Gallupin internetpaneelissa elokuussa 2012. Haastatteluja tehtiin Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 332. Tutkimuksen teetti Kunnallisalan kehittämissäätiö.