Meritaimen lisääntyi Urpalanjoella

Meritaimen ei ole lisääntynyt Suomen puolella Urpalanjoella 30-vuoteen. Etelä-Karjalassa on nyt valtakunnallisesti tärkeä meritaimenjoki.

meritaimen
Meritaimen
Jyrki Lyytikkä / YLE

Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu meritaimen on onnistunut lisääntymään Urpalanjoen Suomen puolella. Urpalanjokialueen kehittämishanke ja Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry. suorittivat sähkökoekalastusta Muurikkalan padon alapuolella keskiviikkona. Saaliiksi tuli kaksi tänä keväänä joessa syntynyttä taimenenpoikasta.

Tapaus on merkittävä, sillä luonnonvaraisen Urpalanjoen taimenen ei tiedetä lisääntyneen Suomen puolella ainakaan 30-vuoteen. Venäjän puoleinen lisääntyminenkin on ollut heikkoa, mutta kuitenkin suhteellisen säännöllistä.

Kunnostus parantanut tilannetta

Mittausten ja näytteidenoton jälkeen pienet taimenenpoikaset vapautettiin virkeinä takaisin pyyntipaikkoihin.

Suomen puolella aloitettiin kesällä vuonna 2011 alajuoksun virta-alueiden soraistukset, jotta vaelluskalojen lisääntymiselle ja poikastuotannolle olisi paremmat edellytykset.

Työtä on jatkettu myös vuonna 2012. Kunnostukset ovat osana Urpalanjokialueen kehittämishanketta, jonka keskeisenä talkookumppanina toimii Urpalanjokialue Lohijoeksi ry.

Suomen puolen padot estävät liikkumisen

Nykyisellään merestä nousevat kalat tavoittavat kunnostuksista huolimatta hyvin pienen osan koko jokea. Käytännössä kaikki merkittävät ja suurimmat kosket jäävät Suomen puolella saavuttamattomiin. Venäjän puolella patoja ei ole.

Jos kalatiet rakennettaisiin kolmeen patoon, meritaimenelle avautuisi koko Urpalanjoen Suomen puoleinen noin parikymmentä koskea käsittävä kokonaisuus vaelluskalojen käyttöön. Tätä kautta myös lisääntymis- ja poikastuotantoalueet moninkertaistuisivat.