Jo peruskouluikäinen voi opiskella netissä

Peruskouluopintojakin voi nyt suorittaa internetissä. Feeniks-koulu on alkanut viime keväänä tarjota internetissä peruskouluopintoja. Oppilaita on tällä hetkellä 13.

Kotimaa
Jussi Aapalahti
Jussi Aapalahti käy ratsastamassa Boen kartanon tallilla Porvoossa. Raisa Autio / Yle

Feeniks-koulun opintoja tehdään internetissä oppimisympäristössä, josta löytyy kysymyksiä ja tehtäviä. Oppilas suorittaa tehtäviä omaan tahtiinsa ja etsii vastaustensa pohjaksi tietoa itse valitsemistaan lähteistä. Oppilaan edistymistä seuraa Feeniks-koulun tutori, joka voi myös tavata oppilasta tarpeen mukaan. Feeniks-koulun opettajat taas voivat järjestää oppitunteja asioista, joista oppilailla on paljon kysyttävää. Myös oppilaat voivat neuvoa toisiaan.

Virallisesti oppilaat ovat kotiopetuksessa ja vanhemmat ovat vastuussa oppimistuloksista. Ainakin vanhimmat oppilaat voivat kuitenkin opiskella lähes täysin itsenäisesti.

Feeniks-koulussa tutorina ja opettajana voi periaatteessa toimia kuka vain, varsinaisia pätevyysvaatimuksia kun ei ole. Koulun perustajan ja oppimisalustan suunnittelijan Marko Koskisen mukaan on tärkeää, että opettajana toimiva hallitsee hyvin oppiaineensa, mutta hän painottaa myös tietoteknistä osaamista. Koskisella itsellään on takana muutama vuosi luokanopettajaopintoja, mutta hän ei ole valmistunut.

-Tämä on tietysti hirveän lähellä perinteistä kotiopetusta eli tämä on oikeastaan vanhemmille vain työkalu kotiopetuksen järjestämiseen, selittää Koskinen.

Vastuu peruskoulun opetussisältöjen omaksumisesta on vanhemmilla. Oppilaan kotikunta seuraa opintojen edistymistä ja myöntää päättötodistuksen.

Sopiiko internetissä opiskelu lapsille?

Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetushallituksesta suhtautuu Feeniks-kouluun pienellä varauksella ja muistuttaa, että kyse ei ole varsinaisesta koulusta vaan koulutuspalvelua tarjoavasta yrityksestä. Halinen pohtii, sopiiko internetissä tapahtuva opiskelu ainakaan alakouluikäisille lapsille.

- Se on meille aikuisillekin tärkeää, että kommunikoidaan ja ollaan ihan fyysisesti läsnä, eikä vain tehdä jokainen omalta etäpäätteeltämme töitä, hän sanoo.

Marko Koskisen mukaan Feeniks-koulun oppimisympäristö on suunniteltu myös alakouluikäisiä ajatellen. Esimerkiksi internetissä olevat tehtävät voi lukemisen sijaan myös kuunnella, joten lukutaitokaan ei ole välttämätön. Koskinen huomauttaa, että etenkin pienten oppilaiden vanhempien on tietysti oltava aktiivisesti mukana opiskelussa.

Oppilaat voisivat osittain tulla kyläkoululle käymään ja osittain opiskella kotoa käsin

Marko Koskinen

14-vuotias Jussi Aapalahti on juuri aloittanut Feeniks-koulun oppilaana, koska kouluratsastuksen huipulle pyrkivällä nuorukaisella ei ole aikaa käydä tavallista koulua. Porvoossa Boen kartanon tallilla ratsastava Jussi aikoo suorittaa peruskoulun loppuun vuodessa, puolet ikätovereitaan nopeammin.

- Minulla on tarkat suunnitelmat. Olen päivät tässä, sitten viimeistään seitsemältä menen kämpille ja alan tehdä tehtäviä, kertoo Jussi päivärytmistään. Hän sanoo internetopiskelun olevan hyvä vaihtoehto urheilumenestyksestä haaveilevalle nuorelle.

Feeniks-koulun oppilaissa on myös sellaisia, joilla on tavallisessa koulussa tullut ongelmia, kertoo Marko Koskinen.

Voisiko kyläkoulu siirtyä nettiin?

Feeniks-koulu hyödyntää muun muassa Marko Koskisen suunnittelemaa Tiedonrakentajat-oppimisympäristöä, jonka lopullinen versio on tarkoitus julkaista kuukauden kuluessa. Nyt koulun asiakkaat käyttävät testikäytössä olevaa versiota. Koskinen toivoo, että oppimisympäristöä voisi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi kouluissa tavanomaisen opetuksen lisänä sekä lukio- ja yliopisto-opinnoissa.

- Esimerkiksi vanhemmat, jotka haluavat ylläpitää kyläkoulua, voisivat hyvin toteuttaa sen tämän järjestelmän avulla. Oppilaat voisivat osittain tulla kyläkoululle käymään ja osittain opiskella kotoa käsin, visioi Koskinen.

Feeniks-koulu perii opetuksesta kuukausimaksua ja lisäksi tutoroinnista laskutetaan erikseen. Koskinen mainitsee, että Feeniks-koulussa opettaminen voisi olla opettajalle hyvä keino lisätulojen hankkimiseen.

Entä voisiko kuka vain perustaa oman internetissä toimivan kouluyrityksen? Periaatteessa kyllä. Toistaiseksi Tiedonrakentajat-järjestelmän oikeudet ovat sen kehittäjillä. Koskisen mukaan on harkinnassa, tehdäänkö oppimisympäristöstä avoimen lähdekoodin järjestelmä.