Alvar Aalto Säätiö esittää Akateemisen laajaa suojelua

Alvar Aalto -säätiö on tehnyt suojeluesityksen Akateemisen kirjakaupan Kirjapalatsista Helsingissä.

kulttuuri
Ihmisiä Akateemisessa kirjakaupassa.
Yle

Arkkitehti Aallon muistoa vaaliva säätiö tähtää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tehdyllä esityksellä Aallon suunnitteleman Kirjapalatsin sisätilojen

alkuperäisen asun säilyttämiseen.

Stockmann konserni suunnittelee vuonna 1969 avattuun kirjakauppaan mittavaa remonttia ensi vuodeksi. Ely-keskus voi tarpeen vaatiessa asettaa kaupan toimenpidekieltoon esitystä varten tehtävän lausuntokierroksen ajaksi.

Tavaratalojohtaja Tuija Vänttinen Stockmannilta toivoo, ettei esitys estä remonttia.

  • Lähdemme siitä, että ensi vuonna, kun Akateeminen kirjakauppa täyttää 120-vuotta voimme avata tilat uudistettuina.

Uusi laki takaa suojelun myös kalusteille

Säätiö uskoo, että lakimääräisellä suojelulla turvattaisiin nykyistä asemakaavaan perustuvaa suojelua laajemmin Kirjapalatsin sisätilojen autenttinen ulkoasu. Laaja suojelu koskisi myös Aallon suunnittelemia kiinto- ja irtokalusteita.

Stockmann korostaa kunnioittavansa Aallon rakennusta ja suunnittelevansa vain kirjakaupan päivittämistä nykyostajien tarpeisiin sopivaksi.

  • Kirja-ala on muuttunut viime vuosien aikana ja tulee muuttumaan paljon tulevaisuudessakin ja nyt on vain kysymys sen päivittämisessä nykypäivään, sanoo Vänttinen.

  • Ei tämä yllätyksenä tullut. Näitä keskusteluja on käyty viime kuukausien aikana, kertoo Vänttinen.

Menneisyyden virheet korjattavissa

Säätiön mukaan Alvar Aaltoa voidaan pitää yhtenä niistä arkkitehdeistä, joiden ansiosta Suomi on kansainvälisesti saavuttanut aseman korkeatasoisen modernin suunnittelun ja rakentamisen esikuvana. Akateeminen kirjakauppa kuuluu Aallon tunnetuimpiin teoksiin. Säätiö haluaa vaikuttaa myös siihen, miten Aallon perintöä on huollettu tähän mennessä.

  • Tarkemmilla suojelumääräyksillä voidaan myös ohjata vuosien varrella tehtyjen epäedullisten ratkaisujen muuttamista hyvällä suunnittelulla alkuperäiseen asuun sopivimmiksi, sanoo Alvar Aalto -museon johtava arkkitehti Tuula Pöyhiä.

  • Suojeluesityksen tarkoitus ei ole vastustaa lähitulevaisuudessa alkavaa remonttia vaan pyrkimyksenämme on suojella rakennusta, vakuuttaa Alvar Aalto -museon johtaja Susanna Pettersson.

Tavaratalo Stockmannin Akateemiseen kirjakauppaan suunnitteilla olevan remontin on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Suojeluesityksestä saadaan seuraavaksi lausunnot Helsingin kaupungilta, Museovirastolta sekä Stockmannilta.