Lapsen lihavuus koskee koko perhettä

Kun vain puolet vanhemmista näyttää tunnistavan lapsensa liikapainon, on lihavuuden hoidossa isoin haaste vaikuttaa perheiden elämäntapoihin. Lasten ylipainoa tutkinut lääkäri hämmästyi erityisesti taaperoita koskevaa tutkimustulosta.

Kuva: Päivi Solja / Yle

Lasten ylipaino on lisääntynyt myös Suomessa. Tutkimusten mukaan lihavien koululaisten määrä on kolmin- tai jopa nelinkertaistunut 1970- ja 2000-lukujen välillä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenklinikan lääkäri Nina Vuorela on tutkinut väitöskirjassaan 5- ja 12-vuotiaiden lasten ylipainoa Tampereella, Virroilla, Ruovedellä ja Vilppulassa.

- Pienempien lasten ylipainosta ja lihavuudesta Suomessa on ollut vähän tutkittua tietoa. Oma väitöskirjatutkimukseni lähti selvittämään, mitä ilmiölle on tapahtunut parin kolmen viime vuosikymmenen aikana.

On ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat tulevat kouluterveydenhoitajan vastaanotolle mukaan.

Nina Vuorela

Väitöksen myötä selvisi tutkijaakin yllättävää tietoa. Viisivuotiaiden kohdalla ei lihavuudessa ollut tapahtunut merkittävää muutosta; sen sijaan viidesluokkalaisten lihavuuden ja ylipainon yleisyys oli jopa kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa.

- Viisivuotiaista pojista siiis noin 10 ja tytöistä vajaat 20 prosenttia on ylipainoinen tai lihava. Kouluikäisten kohdalla poikien osuus on 25 ja tyttöjen kohdalla vajaat 20 prosenttia.

Lihavuuden määritteleminen on sopimuksenvaraista. Suomessa on tapana luokitella ylipaino ja lihavuus pituus-paino -prosentin mukaan eli lapsen painoa verrataan samanpituisen ja samaa sukupuolta olevan lapsen keskipainoon. Ylipainon raja lapsilla on muuntokertoimella 25 ja lihavuuden raja 30.

Tutkimusten mukaan tytöt näyttävät lihovan hieman nuorempina kuin pojat. Asiasta ei ole tutkimustietoa Suomesta, mutta maailmalta saadut tulokset kertovat poikien olevan liikunnallisesti aktiivisempia. Lapset alkavat lihoa 2-3 -vuotiaina; tytöillä ylipainoisuus ylittyy viiden vuoden kohdalla ja pojilla kouluunmenovaiheessa.

Hoikat taaperot yllättivät

Nina Vuorela kertoo hämmästyneensä väitöstyössään erityisesti taaperoita koskevaa tutkimustulosta.

- Huomasimme yllättäen, että 1-2 -vuotiaat taaperot ovat hoikistuneet. Lapset ilmeisesti kasvavat enemmän pituutta kuin aiemmin, mutta toisaalta rasvan määrä pikkulasten ruokavaliossa on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Taaperot syövät hyvin paljon teollisia purkkiruokia ja siirtyvät parin vuoden iässä muun perheen ruokavalioon. Sen jälkeen myös sokerin käyttö näyttää lisääntyvän.

Kaksivuotiaana lihavista lapsista jopa puolet on 15-vuotiaana ylipainoinen tai lihava.

Nina Vuorela

Lapsen lihavuudesta ei ole perheessä aina helppo puhua - saati edes myöntää sitä. Väitöskirjatutkimuksen mukaan 5-vuotiaiden vanhemmista kolme neljästä ja 12-vuotiaiden vanhemmista puolet ei tunnistanut lapsensa ylipainoa ja lihavuutta.

- Käytännössä meidän täytyy vanhempien kanssa katsoa tarkasti lapsen kasvukäyrää. On myös ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat tulevat kouluterveydenhoitajan vastaanotolle mukaan.

Uusimpien vaasalaisten tutkimustulosten mukaan lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana äidille annettu valistus elämäntavoista suojaa tyttöjä liialliselta painonnousulta - se on Nina Vuorelan mukaan osoitus upeasta neuvolatyöstä.

- Toisaalta valistuksen antaminen perheille voi olla haasteellista. Näyttää siltä, että hyvin koulutetut omaksuvat herkemmin hyviä elämäntapoja. Vähemmän koulutettujen ja pienituloisten kannattaisi erityisesti omaksua terveysvalistusta - lapsen liikapainon hoito on tuloksellisempaa, jos koko perhe muuttaa elämäntapoja.

Liikunta vaatii harjoittelua

Lapsen ylipainolla on taipumus säilyä aikuisuuteen saakka.

- Tamperelaislasten tutkimustulosten mukaan kaksivuotiaana lihavista lapsista jopa puolet on 15-vuotiaana ylipainoinen tai lihava. Ylipainoisista koululaisista lihavia tai ylipainoisia aikuisina on noin 60 - 70 prosenttia. Jos taas pystyy laihtumaan aikuisikään mennessä, lihavuudesta tullut terveyshaitta väistyy.

Tutkija muistuttaa, että liikkumaan oppiminen vaatii harjoittelua. Jos lapsella on viisi kiloa ylipainoa kouluun mennessä, on motoristen taitojen harjoittaminen haasteellisempaa.

- Siinä vaaditaan vanhemmilta ja opettajilta silmää taitojen harjoittamiseksi. Liikunnallisesta aktiivisuudesta on terveyshyötyä: vaikka olisi liikapainoa, niin liikunta suojaa sydän- ja verisuonitaudeilta.