Lukevatko nuoret nettijuttuja liian sinisilmäisesti?

Carita Kiilin tuore väitöskirja paljastaa, että lukiolaisten olisi syytä suhtautua lukemiinsa netin sisältöihin kriittisemmin. Kiilin mukaan nuorilla on puutteita tavoissa, joilla he hakevat tietoa verkosta.

Osallistu
Mikkelin lukio
Yle Etelä-Savo

Nuoret ovat kasvaneet sisälle internetin maailmaan jo pienenä. Carita Kiilin mukaan myös tämä niin kutsuttu nettisukupolvi tarvitsee tukea internet-lukemiseen. Killin väitöskirja osoittaa, että vaikka nuoret osaavat käyttää nettiä taitavasti, ovat tiedonhaku ja kyky lukea kriittisesti jäänet heikommalle.

- Sitä pidetään usein itsestään selvänä, että nuori oppii luonnostaan käyttämään internetiä. Kriittinen arviointi on kuitenkin hyvin vaativa ajattelutaito, tiivistää Kiili.

Kiilin mukaan sekä tiedonhaun taitoja että kriittistä tiedonhankintaa olisi hyvä opettaa koulussa. Keskustelua olisi hyvä käydä esimerkiksi lähteiden luotettavuudesta ja juttujen kirjoittajien omista tarkoitusperistä, sekä siitä miten kirjoittaja on perustellut näkemyksiään teksteissä. Näihin asioihin paneutuminen auttaisi nuorta etsimään parempaa tietoa.

Pitäisikö lukiolaisia opettaa kriittisempään lukemiseen? Lukevatko nuoret netin sisältöjä kritiikittömästi? Olemme tekemässä juttua aiheesta.