1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Turun kaupungilta vastine salailuasiaan

Turun kaupunki toteaa pääosin noudattaneensa julkisuuslakia ja Kuntaliiton suosituksia pöytäkirjoja salatessaan. Kaupunki kuitenkin myöntää, että sisäisessä tiedonkulussa on ollut ongelmia, joita on alettu korjata.

Turun kaupunki on jättänyt vastineen, joka liittyy tiistain Turun Sanomien uutiseen kaupungin päätösten ja pöytäkirjojen salailusta. Ohessa vastine sellaisenaan.

Vastine Turun Sanomien sivun 6 artikkeliin 28.8.2012

Turun kaupunginhallitus on useimmissa salaamissaan pöytäkirjakohdissa noudattanut julkisuuslakia ja Kuntaliiton suositusta. Muissa tapauksissa pöytäkirjakohtien salassapitoon ovat vaikuttaneet tiedonkulkuun ja lain tulkintaan liittyvät ongelmat. Hankinta-asioiden kohdalla syynä ovat olleet tiedonkulun ongelmat kaupunkikonsernin sisällä. Näiltä osin salaukset on jo purettu ja julkisuuslain mukainen avoimuus toteutettu. Kassaraporttien salaamisen osalta kyse taas on julkisuuslain poikkeavista tulkinnoista. Kummassakaan tapauksessa kaupunki ei ole tarkoitushakuisesti pyrkinyt salaamaan tietoa.

Turun kaupunginhallitus on vuosina 2007-2012 käsitellyt 3881 pöytäkirjakohtaa, johon verrattuna artikkelissa viitattujen salattujen pöytäkirjakohtien määrä 152 on vähäinen (3,9%). Salatuista 152 pöytäkirjakohdasta 47 koski hankinta-asioita, jotka tulevat julkisiksi vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kaikissa tapauksissa tieto sopimuksen allekirjoittamisesta ei ole aina kulkenut kaupungin sisällä toivotulla tavalla. Hankintasopimusten allekirjoittamiseen liittyvään tiedonkulkuun kaupungin organisaatioiden välillä onkin kiinnitetty erityistä huomiota toukokuusta lähtien, jolloin tieto ongelmista tuli esille. Kaikkiin allekirjoitettuihin hankintasopimuksiin liittyvien päätösten salaukset on kuitenkin purettu kesän aikana.

Tarkastelujaksolla on ollut 27 kpl salattuja kassaraportteja, jotka on kaupunginhallituksessa merkitty vain tiedoksi eikä niistä ole tehty sisältöön vaikuttavia päätöksiä. Salaamisessa on ollut kyse julkisuuslain tulkinnasta. Kaupunginjohtaja Aleksi Randellin mukaan kassaraportoinnin käytäntöjä tullaan harkitsemaan uudelleen, koska raporttien nykyinen informaatiosisältö ei niukkuudessaan sovellu tiedottamiseen. Toisaalta kaupungin talouden kehityksestä on raportoitu talouden ja toiminnan seurantaraporteissa neljännesvuosittain julkisesti. Raportit sisältävät tarkempaa tietoa kaupungin talouskehityksestä.

Kaupungin sopimuksiin ja oikeudenkäynteihin liittyvät 30 pöytäkirjakohtaa on salattu julkisuuslain pykälien mukaisesti. Salatut pöytäkirjakohdat ovat sisältäneet muun muassa kaupungin sopimuskumppaneiden liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita tai mahdollisiin tuleviin oikeudenkäynteihin liittyviä yksityiskohtia, joita ei ole voitu kaupungin edun nimissä paljastaa vastapuolelle.

Henkilötietoja sisältävien 48 päätöksen osalta ei ole ollut kyse tietojen salaamisesta, vaan tiedottamisessa on noudatettu Kuntaliiton suositusta ja henkilötietoja sisältävät pykälät on poistettu verkosta vuoden kuluttua päätöksestä, aktiivisen tiedotustarpeen päätyttyä. Tiedot ovat kuitenkin edelleen julkisia ja luettavissa Turku-pisteen toimipaikassa.