yle.fi-etusivu

Valvonnassa puutteita - Ajokortti sairaalta pois liian harvoin

Vain murto-osa lääkäreistä ilmoittaa potilaan ajokyvyttömyydestä poliisille. Liikenneonnettomuuksien tutkintalautakunnan raporttien mukaan noin kolmannes kuolemaan johtaneista onnettomuuksista liittyy kuljettajan sairauteen.

Kotimaa
Poliisit tutkivat onnettomuuspaikkaa Hattulassa.
Sairaus on yhä useamman liikenneonnettomuuden syy.Lehtikuva

Kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet tutkitaan onnettomuuksien tutkintalautakunnassa. Viime vuosina lautakunnan raporteissa on näkynyt uusi ilmiö. Jopa kolmasosa onnettomuuksista liittyy kuljettajan sairauteen.

Tavallisin onnettomuuden syy on sairauskohtaus. Tappavan kohtauksen aiheuttaa usein sydän- ja verisuonitauti, mutta toisinaan myös diabetes tai epilepsia. Joskus taustalla on sairaudesta johtuva ajovirhe.

- Ajovirheiden ja havaintovirheiden takana on useita terveyssyitä, kuten lääkitys, valvominen ja viretilaa huonontavat sairaudet, sanoo Uudenmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsen, professori Timo Tervo.

Ajokiellosta on vaikea keskustella

Lääkäreillä on tieliikennelain mukaan velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos potilaan terveydentila vaarantaa ajoturvallisuuden. Viime syksynä lakia tarkennettiin ajoterveysasetuksella.

Tästä huolimatta lääkärit ilmoittavat potilaidensa ajokyvyttömyydestä harvoin. Viime vuonna ajokortti poistettiin terveydentilaan liittyvästä syystä arviolta muutamalta tuhannelta kuskilta. Liikennerikkomuksen seurauksena kortti lähti lähes 20 000 autoilijalta.

Ajokiellot vuonna 2011 -grafiikka.
Yle Uutisgrafiikka

Onnettomuudessa kuolleiden kuljettajien sairauskertomuksista käy ilmi, että ajokyvystä ei usein ole keskusteltu lainkaan.

- Sairauskertomusten perusteella lähes koskaan ajoterveyttä ei ole otettu keskusteluun potilaan ja lääkärin välisessä yhteistyössä, Timo Tervo sanoo.

Joissain tapauksissa lääkäri on kieltänyt ajamisen, mutta ilmoitusta ei ole toimitettu poliisille ajokortin epäämistä varten. Liikenteessä tehdyistä itsemurhatapauksista suurimmassa osassa potilas on ollut hoidon piirissä ja itsetuhoisuus lääkärin tiedossa.

Ajokieltoa voi olla vaikea ottaa puheeksi.

- Potilaat eivät ole ilahtuneita, jos heidän ajo-oikeuteensa puututaan. He reagoivat aggressiivisesti. Lääkäri haluaa välttää uhan tai pahan mielen. Pahimmillaan lääkäreitä on painostettu kanteluin tai muutoin uhkaamalla.

Koetaan ylimääräisenä taakkana, että pitäisi ruveta riitelemään potilaan kanssa vielä ajokortistakin.

Timo Tervo, liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkäri

Tervon mukaan lääkärit eivät aina muista tai tunne lakia ilmoitusvelvollisuudesta. Hän myös puolustaa lääkäreitä. Säästäminen on johtanut suurempiin potilasmääriin ja kiireeseen.

- Itse hoitamisessa ja diagnooseissa voi olla tarpeeksi. Koetaan ylimääräisenä taakkana, että pitäisi ruveta riitelemään potilaan kanssa vielä ajokortistakin.

Tiukemmalla terveysvalvonnalla voitaisiin estää arviolta kymmeniä kuolonkolareita vuodessa. Ratkaisuksi on ehdotettu riippumattomien ajoterveyden arviointikeskusten perustamista, mutta sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole ryhdytty toimiin.

Myös koulutuksen lisäämistä suunnitellaan. Helsingin yliopistoon aiotaan perustaa liikennelääketieteen professuuri vielä tämän syksyn aikana.