Etelä-Karjala on s-kirjaimen mutkassa

Matkailun kouluttaja ja asiantuntija varoittaa Etelä-Karjalaa tuudittautumasta tunteeseen, jonka mukaan venäläismatkailijoiden mielenkiinto maakuntaa kohtaan säilyy loputtomiin. Hän vertaa matkailukohteiden elinkaarta s-kirjaimeen.

Kotimaa
YLE Etelä-Karjala

Matkailijoille tarjottavien palvelujen määrä on kasvanut Etelä-Karjalassa voimakkaasti viime vuosina. Myös venäläismatkailijoiden mielenkiinto maakuntaa kohtaan on kasvanut. Kaikki siis hyvin, ainakin toistaiseksi.

- Olemme ensimmäinen alue, missä venäläismatkailijoiden vaikutus on ollut selkeästi havaittavissa ja on joka mittarilla selkeästi mitattavissa, sanoo ruokolahtelainen matkailun kouluttaja ja asiantuntija Mika Tonder.

- Se on tietysti hyvä. Meillä on se kokemus ja tietotaito, miten venäläisiä matkailijoita tulee palvella ja tiedetään, mitä siellä ryhmissä halutaan, hän jatkaa.

Nyt pitäisi havaita se, että muilla alueilla tehdään rajusti töitä venäläisten matkailijoiden sinne saamiseksi.

Mika Tonder

Tonderilla on kuitenkin varoituksen sana. Hänen näkemyksensä mukaan pioneerin asemassa oleminen voi tuudittaa Etelä-Karjalan vääränlaiseen tunteeseen siitä, että Venäjältä tulee asiakkaita huolimatta siitä, mitä maakunnassa tehdään.

- Nyt pitäisi havaita se, että muilla alueilla tehdään rajusti töitä venäläisten matkailijoiden sinne saamiseksi. Markkinoidaan kovasti sekä rakennetaan uutta matkailu- ja palveluinfrastruktuuria. Meidän pitää pysyä siinä kehityksessä mukana.

Rakenteet vaativat sisältöä

Tonder toteaa, että maakunnassa on tapahtunut ja tapahtumassa jätti-investointeja. Esimerkiksi Ukonniemen ja Rauhan matkailualueet rakentuvat ja kauppoja nousee lisää.

Sen sijaan asenteissa on Tonderin mukaan havaittavissa se, että venäläiset ovat alueen tärkeä kohderyhmä ja se myös pysyy isona ryhmänä kaupassa sekä matkailukeskuksissa. Hänen mukaansa on kuitenkin huomioitava, että matkailukohteilla ja -alueilla on elinkaarensa. Hän vertaa elinkaarta s-kirjaimeen.

Nyt me olemme siinä jyrkässä kasvussa olleet jonkin aikaa ja se todennäköisesti jatkuu jonkin aikaa, mutta jossain vaiheessa se kasvu rupeaa tasaantumaan.

Mika Tonder

- Nyt me olemme siinä jyrkässä kasvussa olleet jonkin aikaa ja se todennäköisesti jatkuu jonkin aikaa, mutta jossain vaiheessa se kasvu rupeaa tasaantumaan. Siinä vaiheessa pitäisi olla tiedossa se, että miten tästä hitaamman kehityksen vaiheesta selvitään uuteen nousuun tai miten voidaan kokemusta hyödyntää, ettei jäädä tavallaan tämmöiseksi vanhanaikaiseksi keskukseksi, jossa muut ympärillä sitten kehittyvät uudella tavalla.

Tonder huomauttaa myös, että rakenteet ja kohteet eivät yksinään tuo asiakkaita.

- Sinne pitää pystyä saamaan sisältöä, sitä pitää pystyä markkinoimaan hyvin ja nämä panostukset pitää olla saman suuntaisia ja yhteen tavoitteeseen vieviä.

Palvelut tiedoksi

Venäläismatkailijoista kilpailevat Etelä-Karjalan kanssa koko muu Suomi sekä ulkomaat.

- Muut kohteet ihan samalla tavalla kilpailevat venäläisten huomiosta ja ostopäätöksistä, kuin eteläkarjalaiset yritykset. Ajatellaan sitä, että pietarilainen matkailija tai kuluttaja tekee päätöksen, meneekö hän Suomeen Etelä-Karjalaan johonkin matkailukohteeseen vai meneekö hän Turkkiin vai kenties Thaimaahan.

Kotimaassa lähimmät kilpailijat löytyvät naapurimaakunnista. Tonderin mukaan kiinnostus venäläisiä matkailjoita kohtaan on kuitenkin herännyt joka puolella maata.

Jos kukaan ei tiedä palveluista niin eipä siellä hirveästi elämää ole.

Mika Tonder

- Se ei ole enää itäsuomalaisten tai pohjoissuomalaisten erikoispiirre vaan pääkaupunkiseutu sekä Keski- ja Länsi-Suomi ovat heränneet venäläisten ostovoimaan ja tavallaan tulevat uusina alueina kilpailuun mukaan.

Millä Etelä-Karjala sitten pidetään edelleen venäläismatkailijoiden mielessä ja heille tärkeänä kohteena?

- Tuntemattoman sotilaan sanoin: "Tuleen ei saa jäädä makaamaan." Pitää pyrkiä eteenpäin. Pelkästään konkreettiseen infrastruktuuriin panostaminen ei riitä vaan sisältöä ja näkyvyyttä pitää luoda venäläisessä mediassa ja venäläisten kuluttajien keskuudessa. Jos kukaan ei tiedä palveluista niin eipä siellä hirveästi elämää ole.