Kallioparkin räjähdyksiä seurataan talokohtaisesti

Oulun kallioparkin räjäytysten aiheuttamat tärinät mitataan talokohtaisesti. Mittauksissa käytetään liikuteltavia mitta-antureita. Eri taloille on laskettu omat tärinä-arvot, joita räjäytyksissä ei saa ylittää.

tekniikka
Kivisydämen sisäänajotunnelin työmaa Oulun torinrannassa.
Kivisydämen sisäänajotunnelin kaivaminen näkyy ja kuuluu kesän ajan Oulun Torinrannassa.Oulun Pysäköinti Oy

Oulun kallioparkin räjäytystyöt alkavat maanantaina. Työt etenevät maan alla vajaa kolmenkymmenen metrin syvyydessä kohti itää. Maanpinnalle louhintatyö etenee Mäkelininkadun kohdalla noin kahden vuoden kuluttua. Avolouhintavaiheessa räjäytystyöt ovat teholtaan pienehköjä, mutta ovat äänekkäämpiä kuin kallioperän sisällä tehtävät räjäytykset.

Työt aiheuttavat enemmän tärinää kuin melua. Räjäytyksiä tehdään pitkin päivää 1 - 3 kertaa päivän aikana.

Räjäytysten aiheuttamasta kallion tärähtelystä ja sen kantautumisesta läheisten kiinteistöjen perustuksiin kerätään tietoa kiinteistöihin asennetuilla mitta-antureilla. Jokaiselle työmaan vaikutuspiirissä olevalle kiinteistölle on määritelty oma tärinäraja-arvo, jossa on laskettu, kuinka paljon rakennukseen saa kohdistua tärinää.

Työn etenemisen aikana seurataan noin kahtakymmentä liikuteltavaa, rakennuksiin sijoitettua anturia, jotka tallentavat tärinätiedot ja joita seurataan jatkuvasti.