Pojat eivät opi kirjoittamaan peruskoulussa

Yli kolmannes peruskoulun päättävistä pojista ei osaa tuottaa tekstiä edes välttävästi. Toisaalta vain 40 prosenttia pojista uskoo, että työelämässä tarvitaan äidinkielen ja kirjallisuuden tuntemusta.

kulttuuri
Asiat voi kirjoittaa myös suomeksi.
YLE

Opetushallituksen "Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2010"-selvityksen mukaan pojat hallitsevat äidinkieltä hälyttävän huonosti. 9.-luokkalaisista pojista 36 prosenttia tuottaa laadultaan heikkoa tekstiä.

Eikä ihme, sillä eivät pojat juuri äidinkieltä arvostakaan: vain neljäsosa peruskoulun päättävistä pojista oli opiskellut äidinkieltä mielellään, ja 40 prosentin mielestä siitä ei ole mitään hyötyä työelämässä.

Silti joka neljännessä tutkimukseen osallistuneessa koulussa ei anneta lainkaan tukiopetusta äidinkielessä.

Koulujen erot repeävät

Aikaisemmissa perusopetuksen yläluokilla järjestetyissä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinneissa koulujen välisen vaihtelun osuus koepisteiden vaihtelusta on ollut 7–9 prosenttiyksikön suuruista.

Vuoden 2010 arvioinnissa koulujen välisen vaihtelun osuus oli peräti 13 prosenttiyksikköä. Ero on yli kolmanneksen suurempi kuin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnissa 9. luokalla vuonna 2005 tai 7. luokan alussa vuonna 2007.

Samansuuruista suomalaiskoulujen tuloserojen kasvua on raportoitu myös vuoden 2009 PISA-arvioinnissa.

Toistaiseksi opetushallitus ei osaa arvioida, miksi erot ovat revenneet näin suuriksi.

Alueelliset erot pieniä

Alueellisesti koulujen välillä ei kuitenkaan ole kovin suuria eroja. Silti Pohjois-Suomen pojat pärjäävät kokeessa erityisen huonosti: heidän keskiarvonsa on noin 10 prosenttiyksikköä heikompi kuin koko maan kaikkien oppilaiden keskiarvo.

Tytöistäkin paras menestys löytyi Pohjois-Suomen ulkopuolelta, mutta tasoero muihin on suhteellisen pieni.

Asuinpaikka ei näytä vaikuttavan tyttöjen menestykseen juurikaan, mutta pojat menestyvät parhaiten kaupungeissa ja huonoiten pienissä taajamissa sekä maaseudulla.