1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ajankohtainen kakkonen

Työelämävaliokunnasta tukea kuuden tunnin työpäiväkokeilulle

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenistä lähes kaikki kannattavat työaikajoustoja ja kuuden tunnin työaikakokeiluja. Tämä ilmenee Ajankohtaisen kakkosen tekemästä kyselystä, johon vastasivat kaikki 17 valiokunnan jäsentä.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Tarja Filatov (sd.), Jari Lindström (ps.), Mikko Savola(kesk.) ja Jani Toivola (vihr.) kannattavat, että vaikeuksiin joutuneissa yrityksissä pitäisi siirtyä lyhennettyyn työaikaan lomautusten ja irtisanomisien sijaan.

- Jos kyse on satunnunaisesta kysyntävaihtelusta, kannattaa pitää kiinni osaavasta työvoimasta. Lyhyempi työpäivä on parempi kuin ei työtä ollenkaan, sanoo työelämä- ja tasa-arvo valiokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov.

- Kannatan kuuden tunnin työaikaa puhtaasti solidaarisuuden näkökulmasta, jotta työyhteisössä syntyisi yhteinen vastuuajattelu, sanoo kansanedustaja Jani Toivola.

Peräti 12 valiokunnan jäsentä kannattaa lyhennetyn työajan tutkimista vaikeuksiin ajautuneissa yrityksissä. Ainoastaan kokoomuksen Eero Suutari tyrmää ajatuksen.

- Lomautukset toimivat hyvin ja ovat hyvä kilpailutekijä. Jos tätä ruvetaan muuttamaan, niin kuka maksaa ja johtaako se turhaan byrokratiaan, sanoo Eero Suutari.

Kokeilu haudattiin vähin äänin

Kun Suomi ajautui 90-luvulla historiansa syvimpään taantumaan, heräsi vilkas keskustelu työajan lyhentämisestä ja työn jakamisesta. Työministeriö teetätti lyhennetystä työajasta kokeilun, joka onnistui hyvin. Kokeilu kuitenkin haudattiin.

- Tutkimuksessa oli mukana kymmenkunta teollisuusyritystä ja noin 17 kuntasektorin organisaatiota. Työaikalyhennyksiin osallistui 1300 työntekijää. Onnistuimme luomaan noin 500 uutta työpaikkaa. Valtio maksoi 50 prosenttia uuden työntekijän palkkauskustannuksista, kertoo akatemiatutkija Timo AnttilaAjankohtaisessa kakkosessa.

- Lyhennetty työaika lisää vapaa-aikaa. Onnistuessaan se voi parantaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työssä ehkä jaksetaan myös paremmin, sairauspoissaolot voivat vähentyä, jaksetaan tehdä pidempi työura, jolloin eläkeikää voitaisiin nostaa, visioi Anttila.

Sopiiko julkiselle sektorille?

Ajankohtainen kakkonen kysyi myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mielipidettä siitä, että pitäisikö kuuden tunnin työaikaa toteuttaa myös julkisella sektorilla.

Kokoomuslaiset Markku Eestilä, Sanni Grahn-Laasonen, Eero Suutari ja Anne-Mari Virolainen suhtautuvat ajatukseen kielteisesti. Vastustajien joukkoon liittyvät myös Kristiina Salonen (sd) ja Eeva-Maria Maijala (kesk.).

- Julkisen sektorin tuottavuus ei ole sitä luokkaa, että siellä olisi varaa tehdä vähemmän tunteja, toteaa valiokunnan varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen (kok).

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenistä enemmistö eli kymmenen jäsentä ovat kuitenkin sitä mieltä, että lyhennettyä työaikaa kannattaisi tutkia myös julkisella sektorilla.

- Kannatettava vaihtoehto, jos ajatellaan esimerkiksi sitä tarvetta, mikä on sosiaali- ja terveyspalveluissa. Aika moni kaipaa siellä ihmistä ja seuraa varsinaisen ammattitaitoisen hoivan lisäksi, sanoo Annika Saarikko (kesk).

Ihalainen tyrmää

- Yleisen työajan lyhennyksen mahdollisuudet eivät ole nyt realistisia. Työaikakokeiluja meillä ei ole vireillä eivätkä työmarkkinaosapuolet ole niitä edes toivonut, toteaa työministeri Lauri Ihalainen Ajankohtaiselle kakkoselle.

Lisää aiheesta Ajankohtaisessa kakkosessa TV2.ssa tiistaina 4.9. klo 21.00