Boliden Kokkolan rahoitus Fennovoimasta supistuu

Sinkkitehdas Boliden Kokkola pienentää rahoitustaan Pyhäjoelle suunnitellusta Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Se luopuu yhtiön omien rakennushankkeiden vuoksi yhden vuoden kattavasta rahoitusosuudesta.

Kotimaa
Fennovoiman havainnekuva Hanhikivenniemelle sijoitettavasta ydinvoimalaitoksesta.
Fennovoima

Boliden Kokkola on yksi suurimmista Fennovoiman osakkaista, sen osuus kutistuu nyt kolmanneksen.

- Käytännössä se tapahtuu siten, että meneillään olevaan, noin vuoden kattavaan rahoituskierrokseen Boliden Kokkola ei osallistu. Sen sijaan Boliden Harjavalta osallistuu siihen. Tätä kautta Bolidenin osuus Fennovoima-projektissa pienenee, sanoo Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Jarmo Herronen.

Syynä ratkaisuun ovat Bolidenin omat investoinnit, joita yhtiö varautuu rahoittamaan.

- Tästä syystä joudumme rajoittamaan Fennovoiman rahoitusta ainakin tällä kertaa.

Herronen painottaa, että Boliden Kokkola on edelleen yksi suurimmista Fennovoiman osakkaista.

- Fennovoima on Boliden Kokkolalle ja koko Suomen energiamarkkinalle edelleen erittäin tärkeä hanke. Boliden tukee sitä sillä omistusosuudella, jolla nyt olemme mukana, sanoo Herronen.

Kokonaan Fennovoiman hankkeesta ovat ilmoittaneet luopuvansa S-ryhmä sekä neljä muuta pienempää yhtiötä. Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Jarmo Herronen ei pidä luopumisia huolestuttavana.

- Kun rahoitus jostakin vähenee, se asettaa projekteille uusia vaatimuksia. Kyllä minä edelleen uskon, että projekti jatkuu.

Pietarsaaren seutu edelleen mukana

Pietarsaaren Energialaitos on mukana Katternö -yhtiöiden rahoittajana Fennovoimassa. Toimitusjohtaja Ole Wikström ei kanna huolta pienosakkaan puolesta omistusosuuksien muutoksista.

- Ei se huolestuta, koska tällaisen projektin kulkuun kuuluu, että joku voi siitä jäädä pois ja joku voi tulla lisää, sanoo Vikström.

Vuodesta 2007 lähtien Pietarsaaren kaupunki on sijoittanut Fennovoima-hankkeeseen suunnittelurahaa yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Suunnitteluvaiheessa tarvitaan vielä rahaa joka vuosi 50 000-100 000 euroa.

Päätös rakentamisesta on tarkoitus tehdä vuonna 2015 tai 2016.

- Ydinvoimalan rakentamisvaiheessa Pietarsaaren osuus kasvaa merkittävästi, se olisi miljoonia euroja, sanoo Wikström.

Pietarsaaren Energialaitoksen lisäksi Katternö Kärnkraft -yhtiöön kuuluvat muun muassa Herrfors, Kruunupyyn sähkölaitos, Uudenkaarlepyyn Voimalaitos ja Vetelin sähkölaitos.