YM: Kaupallinen marjanpoiminta ei riko jokamiehenoikeuksia

Ympäristöministeri Ville Niinistö ei ole nähnyt marjanpoiminnassa mitään ongelmia, jotka vaatisivat muutoksia jokamiehenoikeuksien käyttöön. Kaupallisessa poiminnassa pitää noudattaa jokamiehenoikeuden hyviä tapoja, eikä ministeriö suunnittele erillistä lupaa kaupalliseen poimintaan. Ministeriö toivoo marjayrittäjien ja paikkakuntalaisten sopivan yhteiset pelisäännöt poimintaan.

marjanpoiminta

Ministeriö on julkaissut uuden oppaan jokamiehenoikeuksista, jonka toivotaan kuluvan myös marjayrittäjien käsissä. Marjastusoikeus on yksi osa pitkään, isolla porukalla valmisteltua opasta. Opas ei tuo muutoksia jokamiehenoikeuksiin, vaan kokoaa yhteen nykyiset käytännöt ja neuvoo hyvään käytökseen.

Ministeriö korostaa opasta valmistelevan ryhmän olleen yksimielinen oppaan tarpeesta ja sen sisällöstä. Opasta on työstetty pitkään ja sen on toivottu osaltaan tuovan selkeyttä myös kaupalliseen marjastukseen.

- Olen aina pitänyt jokamiehenoikeuksia hienona jo vuosisataisena oikeusperinteenä, enkä aio ministerinä ryhtyä asettamaan niihin rajoituksia. Marjastuksesta käyty keskustelu on täysin turha, koska vahinkoa aiheuttamatta kuka tahansa voi hyödyntää oikeutta, ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) sanoo.

Ympäristöministeriön mukaan oikeuksilla on merkitystä erityisesti luonnon virkistyskäytölle, luontaiselinkeinolle ja luontomatkailulle.

Luvanvaraisuus vaikeaa

Asukkaat, maanomistajat ja paikalliset marjanpoimijat ovat olleet huolissaan järjestäyneen marjanpoiminnan vaikutuksista. Ministeri Niinistön mukaan oleellisempaa on huolehtia ulkomaisten marjanpoimijoiden työsuojelusta. Niinistö pitää silti hyvänä kerrata jokamiehenoikeuksien periaatteet, joita kaikkien luonnossa liikkujien pitää noudattaa.

Maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestössä, MTK:ssa kiitellään hyvää opasta, mutta kaivataan sen jatkoksi vielä lisätyötä kaupallisen marjastuksen mahdolliseen luvanvaraisuuteen.

-Ongelmat ovat jonkin verran lieventyneet, mutta eivät ole poistuneet. Parhaiten asia hoidettaisiin, kun marja-alan yritykset ja muut yhdessä tekisivät selkeät ohjeet siitä, missä saa poimia ja millä tavalla. Hyvä käytäntö olisi, että kun tullaan lähelle kyliä, kysytään maanomistajien lupa, esittää johtaja Markku Tornberg MTK:sta.

Oppaan valmistelua vetänyt ympäristöministeriön ympäristöneuvos Pekka Tuunanen pitää keskeisimpänä sitä, että marjojen sisäänostajat asettavat ehdot toiminnalle. Tuunasen arvion mukaan poiminnan luvanvaraisuus on käytännössä vaikeaa, kun maanomistajia on lähes joka toinen suomalainen. Ohjausta voidaan Tuunasen mukaan vielä lisätä, mutta marjanpoiminta-ala toimii jo nyt paremmin kuin aikaisemmin.

- Yrittäjien pitäisi keskustella etukäteen ja kysyä kyläläisiltä heidän näkemyksiä, mihin tehopoiminta pitäisi ohjata. Pitäisi olla selvät pelisäännöt ja luottamusta, toivoo ympäristöneuvos Pekka Tuunanen.