Kuningaskuluttaja selvitti laajakaistanopeuksia: Mokkuloissa pahimmat ongelmat

Laajakaistayhteyksien nopeuksissa on vaihteluja eri operaattoreiden välillä. Ylen Kuningaskuluttaja-ohjelman selvityksen mukaan kiinteät laajakaistayhteydet toimivat varsin hyvin, mutta mobiililaajakaistoissa on ongelmia.

Kotimaa
Mokkula kiinnitettynä tietokoneeseen
Yle

Kuningaskuluttaja keräsi huhti-elokuun aikana noin 600 mittaustulosta verkon käyttäjiltä ympäri Suomea. Liittymien nopeudet mitattiin verkosta löytyvältä Speedtest-testillä.

Tulosten perusteella suurten operaattorien kiinteät laajakaistayhteydet toimivat varsin mallikkaasti. Luvatuista maksiminopeuksista jäädään, mutta ei paljon; keskimäärin kiinteiden liittymien nopeus oli 73 prosenttia luvatusta maksiminopeudesta. Osa tuloksista meni jopa yli luvatun maksiminopeuden.

- Kun on rakennettu osin valtiovallan rahoituksella näitä kuituverkkoja hyvin pienillekin paikkakunnille, niin siellä missä kuitua on saatavilla löytyy myös nopeimmat ja luotettavimmat laajakaistayhteydet, sanoo Elisan liittymäliiketoimintajohtaja Henri Korpi.

Mobiileista nettiyhteyksistä Kuningaskuluttaja sai vähemmän mittaustuloksia kuin kiinteistä, mutta niidenkin perusteella on selvää, että nettitikut eivät ole kovin vauhdikkaita. Keskimäärin mokkulat ylsivät vain alle puoleen luvatuista maksiminopeuksista. Soneran mukaan teoreettisia maksiminopeuksia on vaikea saavuttaa.

- Tämän hetkinen kilpailutilanne on sellainen, että operaattorit tuovat nopeutta esiin, sanoo Soneran kehityspäällikkö Tomi Heikkilä.

- Sonera ei kuitenkaan tuo liittymiään huippunopeus edellä sen vuoksi, että näitä teoreettisia maksiminopeuksia ei voi oikein käytännössä saavuttaa. Silloin puhutaan siitä, mikä näissä liittymissä on käytännössä se todellinen vaihteluväli.

Speedtestin avulla mitatut nopeudet eivät ole absoluuttisia nopeuksia, sillä liittymän nopeuteen vaikuttavat monet asiat; verkossa kiinni olevat laitteet, modeemin tyyppi, ajankohta jne. Mittaustulosten avulla saa kuitenkin jonkinlaisen kuvan siitä, kuinka operaattorien lupaukset toteutuvat.

Taustalla Viestintäviraston jyrähdys

Myös Viestintävirasto on kiinnittänyt huomiota operaattorien laajakaistaliittymien sopimusehtoihin. Viime vuoden lopulla virasto vaati todellisten tiedonsiirtonopeuksien ilmoittamista tarkemmin sopimuksissa. Viraston mukaan esimerkiksi kiinteiden yhteyksien sopimusehdoissa pitäisi määritellä vähimmäisnopeudeksi vähintään 40 prosenttia luvatusta enimmäisnopeudesta. Ainakin Sonera on jo sopimusehtojaan muuttanut.

Mobiililaajakaistojen osalta ei voida Viestintäviraston mukaan antaa yhtä ainoaa tiedonsiirron nopeuden määrittelyn rajausta, sillä nettitikkujen nopeuteen vaikuttavat niin monet tekijät. Siksi operaattoreiden pitäisi viraston mukaan määritellä nopeuksien vaihteluväli erikseen kutakin verkkotekniikkaa varten ja kertoa kuluttajille selkeästi, mikä vaikutus verkkotekniikoilla on nopeuteen.

Viestintävirasto aikoo käydä läpi operaattoreiden sopimusehdot tämän vuoden aikana.