Evakkoon joutuvassa Karhuvuoren koulussa äärimmäisen suuri terveysriski

Kotkalaisessa koulussa homeongelma on kärjistynyt niin pahaksi, että pikasiirto Jylpylle ammattikorkeakoulun tiloihin on tehtävä jo tämän kuun aikana. Koulussa ovat oireilleet niin opettajat kuin oppilaatkin.

Kotimaa
Oppilaita Karhuvuoren koulun pihalla.
Raine Martikainen / Yle

Vakavista sisäilmaongelmista kärsivä Kotkan Karhuvuoren koulu siirtyy jo syyskuun aikana evakkoon Jylpylle, ammattikorkeakoulun tiloihin. Poikkeusjärjestelyistä sovittiin nopealla aikataululla, kun koulussa ilmeni alkusyksyn aikana vakavaa oireilua ja runsaasti sairauspoissaoloja. Tällä ratkaisulla koulutuksen järjestäjä haluaa ehkäistä terveydellisten ongelmien syntymistä.

Koulun tiloissa tehtyjen tutkimusten perusteella sisäilmaongelmat ovat vakavia ja Työterveyden lausunnon mukaan terveysriski on äärimmäisen suuri. Riski koskee sekä henkilöstöä että oppilaita.

Tällä viikolla pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat Kotkan hyvinvointipalveluiden ja koulun johto sekä työterveys, ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja, tilapalvelu ja työsuojelu, päätettiin, ettei koulunkäyntiä kiinteistössä voida jatkaa suunniteltuun peruskorjauksen alkamiseen asti.

Kokouksessa päätettiin, että koulun opetus siirretään jo syyskuun aikana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tiloihin Jylpylle. Näitä tiloja on viimeksi käyttänyt Kotkan Lyseon lukio peruskorjauksen aikaisina väistötiloina.

Muutto käynnistyy heti

Koulun muuttoon liittyvät järjestelyt käynnistetään välittömästi. Muutto mahdollistaa myös kiinteistön perusteellisen kunnon selvityksen tulevaa peruskorjausta ajatellen. Karhuvuoren koulu on evakossa Jylpyllä siihen saakka, kunnes koulu on jälleen käyttökunnossa remontin jälkeen.

Koulu tiedottaa oppilaille ja heidän vanhemmilleen koulun muuttoon liittyvistä asioista tarkemmin, kun aikataulut ja muut tilajärjestelyt selviävät.

Karhuvuoren koulun kiinteistöön suunniteltiin alun perin peruskorjausta vuosiksi 2013-2014. Tiloista tuli viime talven ja kevään aikana valituksia ilman tunkkaisuudesta ja ilmanvaihdon riittämättömyydestä, Tilannetta selvitettäessä todettiin, muun muassa ilmanvaihtotekniikassa puutteita. Kevään ja kesän aikana ilmanvaihtoa kunnostettiin ja lisättiin, sekä säädettiin ilmanvaihto ylipaineiseksi. Myös remontin osittaista aikaistamista suunniteltiin.

Syksyllä melko pian koulun alettua tuli kuitenkin henkilökunnalta ja kouluterveydenhoitajalta viestiä, että sisäilmasta johtuvat oireet ovat merkittävästi lisääntyneet. Todettiin, ettei tehdyillä toimenpiteillä ollut toivottua vaikutusta.

Karhuvuoren koulun pikaevakosta kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat.