Yksityiset parkkifirmat halutaan muuttaa avustajiksi

Yksityisiltä parkkisakkoyrityksiltä ollaan viemässä mahdollisuus määrätä pysäköintivirhemaksuja. Hallituksen esityksen mukaan yrityksistä tulisi poliisien ja kunnallisten pysäköinninvalvojien avustajia.

Kotimaa

Yksityiset parkkisakkoyritykset ovat menettämässä oikeutensa valvontamaksujen määräämiseen. Hallituksen esityksen mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta olisi tulevaisuudessa vain viranomaisia avustavaa toimintaa, johon tarvittaisiin aluehallintoviraston myöntämä pysäköinninvalvontalupa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan yksityiset pysäköintiyritykset voivat jatkossa esittää poliisille tai kunnalle havaitsemansa pysäköintivirheen, jonka perusteella viranomaiset voivat tarvittaessa vahvistaa virheen ja määrätä seuraamukset.

Valvonta-avustajat voisivat esittää sakon määräämistä esimerkiksi valokuvan avulla. Pysäköintivirhemaksuista saatava summa kilahtaisi silti valtion tai kunnan kassaan. Yritykset puolestaan voisivat sopia maksettavista korvauksista kunnan, poliisin tai valvottavana olevan alueen omistajan kanssa.

Mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, tietää se lisää työtä poliisille ja kunnalliselle pysäköinninvalvojalle, sillä ne kävisivät läpi yksityisten yritysten esitykset. Vain viranomainen voi päättää pysäköintivirhemaksusta, kirjallisesta huomautuksesta tai toimenpiteistä luopumisesta.

Oikeusministeriön mukaan uudistuksella pyritään selkeyttämään pysäköinninvalvontaa. Ministeriön katsoo, että seuraamusten, kuten pysäköintivirhemaksujen määrääminen on merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota ei voida antaa yksityisille.

Pysäköintiala ei usko muutoksiin

Suomen pysäköintialan liiton puheenjohtaja Juha Sirenius tulkitsee lakiesitystä niin, että parkkisakkoyritysten toimintaan ei ole tulossa muutosta. Liiton mukaan korkeimman oikeuden taannoinen päätös niin sanotusta sopimussakosta jää voimaan ja lakimuutos tulisi vain sen rinnalle.

- Suomen pysäköintialan liitto korostaa, ettei hallituksen esitys muuta tai poista tätä korkeimman oikeuden hyväksymää sopimusoikeudellista mallia, johon tämänhetkinen yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu. Näin ollen yksityinen pysäköinninvalvonta tulee jatkumaan entisellään.

Hallituksen esitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan ensi maaliskuussa.