Piispainkokous pohtii kirkon keskushallinnon uudistusta

Kokouksen asialistalla ovat myös piispainkokouksen teologisen sihteerin valinta ja verkkorippikoulumateriaali aikuisille.

Kotimaa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous aloittaa kaksipäiväiseen istuntonsa tänään tiistaina Rovaniemellä. Arkkipiispa Kari Mäkinen avaa istunnon ja Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi pitää avauspuheen.

Kokouksen asialistalla ovat muun muassa piispainkokouksen teologisen sihteerin valinta, verkkorippikoulumateriaali aikuisille ja kirkon keskushallinnon kehittäminen.

Kirkkohallituksessa päätettiin keväällä 2012 pyytää piispainkokousta hyväksymään aikuisrippikoulun verkkomateriaali. Asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran piispainkokouksen istunnossa huhtikuussa 2012, jolloin asia lähetettiin jatkovalmisteluun. Piispainkokous päättää materiaalin hyväksymisestä.

Kirkkohallitus perusti vuonna 2010 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys kirkon keskushallinnon ja sen toimielinten uudistamiseksi. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin. Työryhmä jätti yksimielisen mietintönsä asiasta kokouksessaan 9. elokuuta.

Mietintö lähetettiin lausuntokierrokselle piispainkokoukselle, kirkon ulkoasiain neuvostolle, kirkon työmarkkinalaitokselle, tuomiokapituleille, hiippakuntavaltuustoille, Kirkon Ulkomaanavulle sekä kirkon lähetysjärjestöille. Piispainkokous keskustelee mietinnöstä Rovaniemellä.