Pätevää työvoimaa pelottaa lastensuojelun työtaakka

Lastensuojelun esimies Marja Hänninen sanoo, että Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelun akilleen kantapää on se, että yksittäisellä työntekijällä on liikaa tapauksia hoidettavanaan.

Kuva: Anna Sirén / Yle

Hämeenlinnassa yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä hoitaa yli 70 lasta. Noin 40 tapausta työntekijää kohden olisi paljon inhimillisempi määrä, sanoo Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelun esimies Marja Hänninen.

- No, kyllä se käytännössä on niin, että jos opiskelijoiden keskuuteen kiirii sana, että Hämeenlinnassa on lastensuojelun sosiaalityöntekijällä tällainen lapsimäärä hoidettavanaan, se ei kyllä ole mikään hyvä mainesana. Meillä on vaikea saada virkoihin päteviä sosiaalityöntekijöitä. Se vaikuttaa siihen ihan suoraan.

Toiveissa on, että Hämeenlinnan lastensuojeluun saataisiin ensi vuonna ainakin yksi uusi sosiaalityöntekijän virka. Hämeenlinna on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta määräyksen noudattaa lastensuojelulain asettamia säädöksiä.

Mikäli tilanne Hämeenlinnassa on edelleen marraskuussa lainvastainen, ryhtyy Etelä-Suomen AVI uhkasakkomenettelyyn.

Suuresta työtaakasta huolimatta Hämeenlinnassa käsitellään 90 prosenttia lastensuojeluilmoituksista seitsemän arkipäivän määräajassa, kertoo Hänninen.

Ilmoitusten määrä viisinkertaistunut

Hämeenlinnassa on kerrallaan lastensuojelussa asiakkaina noin 550 lasta. Huostaanottoja on vuodessa noin pari kymmentä. Ilmoituksia lastensuojelulle uskotaan tänä vuonna tulevan noin 1 400 ilmoitusta, joten varsinaisten huostaanottojen määrä on lopulta melko pieni.

Ilmoitusten määrä on kuitenkin vuosien myötä lisääntynyt selkeästi. Kun vielä vuonna 2006 tehtiin 250 ilmoitusta, liikutaan nyt 1 300 - 1 400 ilmoituksessa vuotta kohden.

Lastensuojeluilmoitusten lisääntymiseen on vaikuttanut lakimuutos. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta viranomaisella siihen on velvollisuus, jos ilmenee syytä selvittää lastensuojelun tarve.

Lasta kuullaan Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa on yli kymmenen vuotta tehty työtä sen eteen, että lastensuojelussa myös lapsi tulisi kuulluksi.

- Me olemme varmaan ensimmäisiä kaupunkeja Suomessa, joka on lähtenyt kehittämään lapsen kuulemisen menetelmiä. Kyllä se on meillä jokapäiväistä työtä, Marja Hänninen vakuuttaa.

Uhritutkimuksen mukaan lievän väkivallan määrä on romahtanut ja vakavakin väkivalta vähentynyt.

Sosiaalityöntekijät vakuuttavat, että lapsia kaltoin kohtelevat jäävät yhä useammin kiinni. Hämeenlinnalaisessa lastensuojelussa luotetaan neuvolajärjestelmään ja päivähoitoon. Viimeistään koulussa ongelmat tulevat näkyviin.

Jokaisesta pahoinpitelystä ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä ilmoitetaan aina poliisille.