Tornio ehdolla sulaton paikaksi

Pohjois-Suomen terästehdaspaikkakunnat Tornio ja Raahe ovat ehdolla Mustavaaran Kaivos Oy:n sulaton sijoituspaikaksi. Yhtiö aikoo avata Taivalkoskella sijaitsevan vanadiinikaivoksen vuonna 2016.

Kotimaa
Teknologiakeskuksen tavoitteena on kehittää muun muassa alueen metalliteollisuutta.YLE / Perämeri

Tornio on ehdolla Taivalkoskelle kaavaillun Mustavaaran kaivoksen sulaton sijoituspaikaksi.

Tornion lisäksi Mustavaaran kaivosyhtiö selvittää sulaton ympäristövaikutuksia Raahessa, Oulussa ja Taivalkoskella. Kaivosyhtiö toimittaa YVA-selvityksen yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle syyskuun aikana.

Mustavaaran Kaivos Oy:n projektipäällikön Jukka Pitkäjärven mukaan yhtiö päättää piakkoin, mihin noin 150 ihmistä työllistävä sulatto rakennetaan. Kaivos ja rikastamo työllistäisivät lisäksi noin 100 ihmistä.

1980-luvulla suljettu Taivalkosken Mustavaaran vanadiinikaivos on tarkoitus avata vuonna 2016.

Yhtiö laatii parhaillaan kannattavuuselvitystä, jossa keskeistä on muun muassa sulaton sijaintipaikan määrittäminen. Pitkäjärven mukaan kannattavuusselvitys valmistuu vuonna 2014.

Sulatto Outokummun kylkeen?

Torniossa Mustavaaran sulatto sijoittuisi Röyttänniemelle, joka on käytännössä kokonaan teräsyhtiö Outokummun käytössä.

Pitkäjärven mukaan yhtiö selvittää sijoittumista Röyttän sataman ja rautatien väliselle alueelle. Asiasta on oltu yhteydessä Outokummun edustajiin.

Teräsyhtiö Outokummussa Mustavaaran kaivoksen mahdollisen sulattokaavailuihin ei tässä vaiheessa juuri oteta kantaa.

Tornion tehtaiden johtajan Hannu Hautalan mukaan Outokummun näkökulmasta tärkein seikka on liiketaloudellinen kannattavuus, jos sulatto tulee Röyttänniemelle.

Hänen mukaansa esimerkiksi mahdollisia synergiaetuja on tässä vaiheessa liian aikaista pohtia.

Mustavaaran kaivoksesta on suunniteltu louhittavan malmia yli kolme miljoonaa tonnia, josta tuotetaan 450 000 tonnia rikastetta.

Rikastemäärästä valmistetaan sulatossa 320 000 tonnia harkkorautaa sekä ferrovanadiinia.

Kaivosyhtiön mukaan kaivoksen, rikastamon ja sulaton rakentaminen maksaaa 450 miljoonaa euroa.