Tamperelaiselle ravintoloitsijalle sakot työsyrjinnästä

Ravintoloitsija ei pitänyt kahden vietnamilaisen työntekijän työajasta kirjanpitoa ja maksoi heille sopimuksia pienempää palkkaa.

työsyrjintä

Kiinalaisravintolan omistaja tuomittiin tiistaina yhteensä 2160 euron sakkoihin työsyrjinnästä ja työaikarikoksesta Tampereen käräjäoikeudessa.

Kaksi ravintolan vietnamilaista työntekijää saivat vuonna 2011 selvästi pienempää palkkaa kuin heille olisi yleissitovan työehtosopimuksen mukaan pitänyt maksaa. Työnantaja ei myöskään ollut pitänyt työaikalain edellyttämään kirjanpitoa työntekijöiden työtunneista, joten selvyyttä työmääristä tai mahdollisien lisien tarpeesta ei saatu.

Työnantaja syyllistyi työsyrjintään, sillä hän asetti käräjäoikeuden mukaan vietnamilaiset työntekijät epäedulliseen asemaan näiden kansallisen alkuperän ja kansalaisuuden perusteella maksaessaan näille työehtosopimuksen mukaisen palkan alittavaa palkkaa. Työnantaja syyllistyi työaikasuojelurikokseen, koska hän oli laiminlyönyt asianmukaisen työaikakirjanpidon pitämisen.