Neljännes ei usko voivansa vaikuttaa kuntavaalien tulokseen

Kaksi viidesosaa kertoo käyvänsä äänestämässä siksi, että he haluavat protestoida nykymenoa vastaan.

politiikka

Joka neljäs suomalainen on sitä mieltä, ettei hänen äänellään ole merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Usko oman äänen voimaan kuitenkin kasvaa iän myötä, käy ilmi TNS Gallupin tekemästä kyselystä.

Suurin osa vastanneista on varma käyvänsä äänestämässä. Into näyttäisi lisääntyneen edellisistä kuntavaaleista: äänestysikäisistä 64 prosenttia kertoo menevänsä uurnille, kun heitä oli neljä vuotta sitten vastaavassa tutkimuksessa 59 prosenttia.

Kaksi viidestä ilmoittaa äänestävänsä siksi, että he haluavat näpäyttää nykyistä meininkiä. Tällainen protestointi on tyypillistä keski-ikäisille, vähän koulutetuille ja perussuomalaisten kannattajille.

Kolmannes kokee, että ehdokkaan löytäminen on vaikeaa. Valinnan kanssa tuskailevat etenkin nuoret, opiskelijat, alemmat toimihenkilöt ja työntekijät.

Puolet vastanneista sanoo äänestävänsä pikemminkin tiettyä puoluetta kuin yksittäistä ehdokasta. Varsinkin kokoomuksen ja SDP:n tukijat äänestävät puolueen perusteella.

TNS Gallupin kyselyyn vastasi syyskuun alussa vajaa tuhat suomalaista. Virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuivat kokoomus, SDP, perussuomalaiset ja keskusta.