Turun hovioikeudelle uusi presidentti

Oikeusneuvos Timo Eskon nimitys ratkeaa perjantaina.

Kotimaa

Hallitus esittää Turun hovioikeuden presidentiksi oikeusneuvos Timo Eskoa. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä perjantaina.

Esko astuisi tehtävään marraskuun alussa.

Timo Esko on nyt korkeimman oikeuden oikeusneuvos. Aikaisemmin hän on toiminut raastuvanoikeuden apujäsenenä ja sotaoikeuden puheenjohtajana sekä yliopistossa muun muassa professorina ja hallintojohtajana. Hän on ollut myös lakimiehenä, asianajajana ja osakkaana asianajotoimistoissa.

Lisäksi Esko on ollut jäsenenä ja asiantuntijana oikeusministeriön asettamissa työryhmissä ja osallistunut lainvalmisteluun. Hänellä on ollut useita luottamustehtäviä muun muassa tuomarijärjestöissä.

Oikeusneuvos Esko on oikeustieteen tohtori, ja hänellä on julkaisutoimintaa. Esko on Suomen edustaja Euroopan Neuvoston piirissä toimivassa neuvoa-antavassa tuomarikomiteassa (CCJE).

Virka tuli auki presidentti Antero Palajan eläkkeelle siirtymisen johdosta. Virkaa haki kolme henkilöä.