1. yle.fi
  2. Uutiset

Katso, mitä mieltä puolueet ovat koulusta

Yle Uutiset kysyi eduskuntapuolueiden näkemyksiä suomalaisesta peruskoulusta.

Kotimaan uutiset

*Kokoomus: *

"Vapaata hakeutumista muualle kuin lähikouluun ei saa rajoittaa."

"Soveltuvuusluokat tulee turvata, vaikka uusi tuntijako tuo lisää taito- ja taideaineita kaikille."

"Tasa-arvo ei tarkoita tasapäistämistä. Lahjakkailla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa."

- Raija Vahasalo, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan pj.

SDP:

"Koulushoppailu johtaa eriarvoisuuteen ja koulujen välisten erojen kasvamiseen."

"Lisää hyviä peruskouluja, joissa kaikki lapset oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Arvokasvatusta ja kansainvälisyyttä."

"Koulun tulee olla laadukas peruskoulu kaikille. Koulujen sisällä omille oppilaille valinnaisuutta."

- Jukka Gustafsson, opetusministeri

Keskusta:

"Ei testejä soveltuvuusluokille. Vain kiinnostuksen mukaan pitäisi ottaa lapset."

"Liian varhainen valitseminen ei tuota hyvää tulosta."

"Kielivalinnat ok, muu valinta ei."

"Panostusta tavalliseen perusopetukseen."

"Valinnaisuus lähikoulun sisälle."

- Inkeri Kerola, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Perusssuomalaiset:

"Koulushoppailu asettaa ihmiset maantieteellisesti eriarvoiseen asemaan."

"Ei saa kokonaan mennä soveltuvuusluokkiin."

"Lähikoulun omille oppilaille valinnanvapautta."

- Kimmo Kivelä, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen

Vihreät:

"Lähikouluja tulisi tukea enemmän."

"On hyvä asia, että saa halutessaan vaihtaa koulua."

"Ei lisää soveltuvuuskokeita alakouluun."

- Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen

Vasemmistoliitto:

"Ei niin nuorena jo paremmuusjärjestykseen."

"Valinnanvapautta vasta alakoulun jälkeen."

"Palkataan huonompiin kouluihin esim. Jari Litmanen opettamaan jalkapalloa vuodeksi. Vain koulun oppilaille yllätyksenä. Itsetunto ja motivaatio nousisivat varmasti."

- Silvia Modig, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen

RKP:

"Jonkun verran täytyy löytyä soveltavia luokkia."

"Soveltuvuusluokka pitäisi olla vain poikkeus."

"Soveltuvuusluokille tiukka seula."

- Mikaela Nylander, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen

KD:

"Lähikouluun tulee panostaa."

"Saa olla soveltuvuusluokkia, mutta ei liikaa."

"Perheellä olisi hyvä olla oma yhteinen lähikoulu."

"Tarve hakeutua painotetuille luokille pitää lähteä lapsen tarpeista, ei vanhempien halusta vältellä tiettyä koulua."

- Sari Palm, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varajäsen

Lue seuraavaksi