Biohiiltämö toisi töitä sadoille

Pohjois-Karjalassa tavoitellaan bioenergian käytön lisäämistä. Nurmekseen suunnitellaan biohiiltämöä, joka käyttäisi raaka-aineenaan koivuhaketta. Puuhiiltä ja puuöljyä tuottavan jalostamon arvioidaan tuovan töitä jopa sadoille.

Kotimaa

Nurmekseen suunnitellaan puuhiiltä ja puuöljyä tuottavaa biojalostamoa. Biohiiltämön perustamista on selvittänyt Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus (PIKES) yhteistyössä kaupungin kanssa.

Toteutuessaan laitos työllistäisi suoraan parikymmentä henkilöä ja välillisesti puun hankinnassa jopa lähes 300 henkilöä sekä lisäksi satoja ihmisiä muilla aloilla.

Puuhiiltä käytetään terästeollisuudessa ja lämmittämisessä. Puuhiili voi tulevaisuudessa korvata kivihiilen lämmönlähteenä energialaitoksissa. PIKES:in selvityksen mukaan paras raaka-aine puuhiilen tuottamiseen olisi koivusta tehty isopalainen hake.

Nurmeksen kaupunginhallitus päättää maanantaina 17.9 muun muassa hankkeen esisopimuksen ja tonttivertailun valmistelun aloittamisesta.

Pohjois-Karjalassa tavoitellaan bioenergian käytön lisäämistä ja jopa energiaomavaraisuutta.