Venepaikkamaksuista tehty valitus hylättiin

Lappeenrantalaisten veneseurat valittivat kohtuuttomina pitämistään laituri- ja talvisäilytysmaksujen korotuksista Kouvolan hallinto-oikeuteen keväällä 2012.

hallintotuomioistuimet
Lappeenrannan satama kesällä
Yle

Kouvolan hallinto-oikeus hylkäsi Lappeenrannan venepaikkamaksujen korotusta koskeneen kunnallisvalituksen. Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti vuoden alussa korottaa laiturimaksuja vähintään 30 prosentilla ja talvisäilytysmaksuja jopa lähes 200 prosentilla.

Lappeenrantalaiset veneseurat valittivat korotuksista Kouvolan hallinto-oikeuteen. Oikeus katsoi perusteluissaan, että kunta voi päättää venepaikkamaksuista melko vapaasti. Oikeus muistutti myös, että Suomessa ei ole määrätty ylärajaa tällaisille maksuille.

Valituksen tehneet voivat hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.