1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. päivähoito

Tietokoneet, kamerat ja tablettilaitteet tuodaan esikouluihin

Lapsia halutaan jo päiväkodissa tutustuttaa tietotekniikkaan. Uusien laitteiden on huomattu auttavan oppimisessa.

päivähoito
Itäharjun päivähoitoyksikön esikoulussa kirjoitetaan kosketustaululle
TOP-keskus, Turku

Turun päiväkoteihin halutaan lisää tietotekniikkaa opetuksen avuksi. Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama Molla-hanke selvittää, mitä laitteita voidaan hyödyntää esikouluissa.

Jokaiseen turkulaiseen päiväkotiin on tavoitteena saada opettajan kone ja kosketustaulu vuoteen 2016 mennessä. Ehdotus tietotekniikan lisäämisestä on kirjattu paikalliseen tieto- ja viestintätekniikan suunnitelmaan.

- Molla-hankkeessa mietitään, jos muistakin laitteista, kuten esimerkiksi tablettilaitteista tai kameroista, olisi hyötyä päiväkodeille, kertoo Turun Molla-hankkeen koordinaattori Saila Visti.

Turun hankkeessa on tällä hetkellä mukana viisi turkulaista esikoulua. Kokeilussa mukana oleviin päiväkoteihin on jaettu tietokoneita, kosketustaulu, tablettilaitteita, digikameroita, piirtoalustoja, äänitallentimia sekä sähköisiä oppimateriaaleja.

- Tarve Molla-hankkeelle lähti siitä, että varhaiskasvatuksessa Turussa ei tällä hetkellä ole juurikaan tietotekniikkaa käytössä, perustelee Saila Visti hankkeen lähtökohtia.

Sähköiset oppimateriaalit perinteisten kirjojen rinnalle

Molla-hankkeella kokeillaan laitteiden lisäksi, millaiset sähköiset oppimateriaalit olisivat esikoulun kannalta hyödyllisiä.

- Tällä tekniikalla on tarkoitus tuoda kiva pieni lisä perinteisiin oppimateriaaleihin, sanoo Molla-hankkeen koordinaattori Saila Visti.

Hankkeessa ovat mukana yhteityökumppaneina suuret suomalaiset oppimateriaalikustantajat Sanoma Pro ja Otava.

Tietotekniikasta saa tukea

- Sähköiset oppimateriaalit tukevat oppimista, sillä perinteiseen tekstiin voi yhdistää myös kuvia ja ääntä. Tällöin monella tavalla oppivat lapset saavat tarvitsemansa avun, kuvailee Molla-hankken koordinaattori Saila Visti tietotekniikan tarvetta.

Uutta tietotekniikkaa kokeilevassa Itäharjun päivähoitoyksikössä on huomattu uusien laitteiden auttavan oppimisessa.

- Tämä eroaa siten aiemmasta, että kirjoilla jokainen teki yksin tehtäviä. Nyt tablettilaitteilla oppilaat voivat tehdä tehtäviä yhdessä. Yhdessä tekeminen taas opettaa vuorovaikutusta, iloitsee lastentarhanopettaja Hanna Mikkola-Hyytiäinen.

Lue seuraavaksi